Om Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet har fem fagavdelinger, en stabsavdeling og en presse- og kommunikasjonsseksjon.