Næringsseksjonen (NRS)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Anders Knutsen. Seksjonen har ansvar for budsjettspørsmål, utredninger og strukturpolitikk i tilknytning til Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

Seksjonsleder: Avd.dir. Anders Knutsen.

Oppgaver:
Ansvar for saker (budsjettspørsmål, utredninger, strukturpolitikk) i tilknytning til Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.