Seksjon for statsbudsjett og regnskap (SBR)

Seksjonsleder: Fg. avdelingsdirektør Trond Høyde. Seksjonen koordinerer og samordner arbeidet med statsbudsjettet og den årlige stortingsmeldingen om statsregnskapet. Seksjonen fastsetter regelverk og prinsipper for god økonomistyring, med særlig vekt på oppfølgingen av statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Andre oppgaver er utvikling og evaluering av budsjettsystemet, deltagelse i internasjonalt samarbeid, foredrag og kurs om budsjettsystemet.

Seksjonsleder: Fg. avdelingsdirektør Trond Høyde

Oppgaver
Seksjonen koordinerer og samordner arbeidet med statsbudsjettet og den årlige stortingsmeldingen om statsregnskapet. Seksjonen fastsetter regelverk og prinsipper for god økonomistyring, med særlig vekt på oppfølgingen av statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Andre oppgaver er utvikling og evaluering av budsjettsystemet, deltagelse i internasjonalt samarbeid, foredrag og kurs om budsjettsystemet.