Statsforvaltningsseksjonen (SFS)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Rita Rix . Seksjonen har ansvar for budsjettspørsmål, utredninger og strukturpolitikk i tilknytning til saksområdene under Kulturdepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

Seksjonsleder: Avd.dir. Rita Rix

Oppgaver:
Seksjonen har ansvar for saker (budsjettspørsmål, utredninger og strukturpolitik) i tilknytning til saksområdene under Kulturdepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet.