Overføringsseksjonen (OS)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Kyrre Stensnes. Seksjonen har ansvar for budsjettspørsmål, utredninger og strukturpolitikk i tilknytning til saksområdene under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Kyrre Stensnes

Oppgaver:
Seksjonen har ansvar for saker (budsjettspørsmål, utredninger, strukturpolitikk) i tilknytning til saksområdene under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet.