Overføringsseksjonen (OS)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Kyrre Stensnes. Seksjonen har ansvar for budsjettspørsmål, utredninger og strukturpolitikk i tilknytning til saksområdene under Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Seksjonsleder: Avd.dir. Kyrre Stensnes

Oppgaver:
Seksjonen har ansvar for saker (budsjettspørsmål, utredninger, strukturpolitikk) i tilknytning til saksområdene under Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet.