Seksjon for strukturtiltak og kvalitetssikring (SSK)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Ingvild Melvær Hanssen. Seksjonen har ansvar ordningen for ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringer, utredningsinstruksen og FINs rammeverk for samfunnsøkonomisk analyse. Seksjonen arbeider i tillegg med metodikk for områdegjennomganger, reformer, gevinstrealisering og andre tiltak for en mer effektiv offentlig ressursbruk.

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Ingvild Melvær Hanssen

Oppgaver:
Seksjonen har ansvar ordningen for ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringer, utredningsinstruksen og FINs rammeverk for samfunnsøkonomisk analyse. Seksjonen arbeider i tillegg med metodikk for områdegjennomganger, reformer, gevinstrealisering og andre tiltak for en mer effektiv offentlig ressursbruk.