Forhandlingsleder for de internasjonale klimaforhandlingene Henrik Hallgrim Eriksen

E-post: Henrik-Hallgrim.Eriksen@kld.dep.no
Telefon: 22 24 58 81