Avdelingsdirektør Arne Ness

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

E-post: arne.ness@kld.dep.no
Telefon: 22 24 57 33