Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nasjonalt geodataråd

Nasjonalt geodataråd skal sikre et godt samarbeid mellom alle som forvalter og bruker geografisk informasjon.

Alvhild Hedstein er leder for Nasjonalt geodataråd som består av 14 personer. Nasjonalt geodataråd skal sikre et godt samarbeid mellom alle som forvalter og bruker geografisk informasjon.

Geografisk informasjon (geodata) kan være kart på mobiltelefonen, i båten eller bilen. Det kan være data om dyretrekk eller eiendomsgrenser. Tilgang til offentlig geografisk informasjon er viktig for hver og en av oss, næringslivet og offentlig forvaltning. Vi trenger geografisk informasjon for å ferdes trygt, ha kunnskap om naturen og sikre eiendomsretten.

Rådet skal gi råd om norsk geodatapolitikk til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og bidra til samarbeid om og bruk av geodata hos offentlige myndigheter og andre som bruker den geografiske infrastrukturen.

Rådet skal følge gjennomføringen av geodataloven og det europeiske INSPIRE-direktivet, og gi råd eller uttalelser som det finner hensiktsmessig.

God tilgang til offentlig geografisk informasjon blir stadig viktigere for næringslivet, kommuner og andre brukere.

Medlemmer:

 • Alvhild Hedstein, leder, BAMA/selvstendig næringsdrivende
 • Einar Vik Arset, kystdirektør Kystverket
 • Anne Cathrine Frøstrup, kartverkssjef Kartverket
 • Roar Skålin, direktør Meteorologisk institutt
 • Eric Kelley, leder Forsvarets militærgeografiske tjeneste
 • Per Brekke, assisterende direktør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Gyda Grendstad, avdelingsdirektør Statens vegvesen
 • Morten Smelror, seniorforsker Norges Geologiske Undersøkelse
 • Bjørn Bjørnstad, avdelingsdirektør Miljødirektoratet
 • Harald Danielsen, rådmann Arendal kommune
 • Ellen de Vibe, etatsdirektør Oslo kommune
 • Geir Hansen, administrerende direktør Geodata, representant fra Geomatikkbedriftene
 • Mona Høiås Sæther, enhetsleder Trondheim kommune, representant fra GeoForum
 • Jørn Rolfsen, administrerende direktør Landbruksdirektoratet

Om Nasjonalt Geodataråd

Opprettet: 2012

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: v/ Kartverket, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Nasjonalt geodataråd skal styrke samarbeidet om samfunnets felles geografiske infrastruktur. Rådet skal i den forbindelse gi råd om: - norsk geodatapolitikk til Kommunal- og moderniseringsdepartementet - samarbeid om og bruk av geodata hos offentlige myndigheter og andre som bruker den geografiske infrastrukturen Rådet skal følge gjennomføringen av geodataloven og det europeiske INSPIRE-direktivet, og kan i den forbindelse gi den type råd eller uttalelser som rådet finner hensiktsmessig.

Full mandattekst Nasjonalt Geodataråd
Til toppen