Mandat for Rådet for anvendt medieforskning

Rådet for anvendt medieforskning har følgende mandat:

"Rådet skal fordele midler til anvendt medieforskning med særlig vekt på forskning på tvers av mediene. Rådet skal herunder fordele midler til forskning som gjelder redaksjonelle, økonomiske og tekniske forhold, og utviklingsarbeid som kan komme praktisk presse- og annen medievirksomhet til gode."

Til toppen