Nyhetsbrev fra KDD

Nyhetsbrev om stedsutvikling

Her finner du nyheter om stedsutvikling som kan være nyttige for deg som er engasjert i arbeid med by- og tettstedsutvikling. Det er Forum for stedsutvikling som gir ut nyhetsbrevet. Medlemmer i forumet er: Design og arkitektur Norge (DOGA), Distriktssenteret, Helsedirektoratet , Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Riksantikvaren og Statens vegvesen.

Toppbanner stedsutvikling KDD

Meld deg på nyhetsbrev om stedsutvikling!