Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å lagre negative prøvesvar i MSIS og videreformidling av covid-19-relaterte prøvesvar til helsepersonell og innbyggere

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om midlertidige endringer i forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) på offentlig høring. Endringene er avgrenset til håndtering av covid-19. Det er satt en kort frist for å inngi høringsuttalelser. Departementet håper likevel at flere har anledning til å inngi svar. Forslagene gjelder 1) lagring av direkte personidentifiserende opplysninger om covid-19-relaterte prøvesvar, og 2) at Folkehelseinstituttet kan gjøre covid-19-relaterte prøvesvar tilgjengelig for nasjonal kjernejournal. Høringsfrist er torsdag 18. juni kl 12.00

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.06.2020