Høring - forslag til landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Vern av bygninger/eiendommer i statlig eie under Kunnskapsdepartementets ansvarsområde

Landsverneplanen for Kunnskapsdepartementet skal gi en oversikt over utdanningssektorens historie og de eiendommer som er med å dokumentere denne historien. Planen vil danne grunnlag for videre forvaltning av sektorens kulturhistoriske eiendommer og bidra til økt bevissthet og kompetanse om sektorens historie og kulturminneforvaltning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2010

Landsverneplanen for Kunnskapsdepartementet (KD) skal gi en oversikt over utdanningssektorens historie og de eiendommer som er med å dokumentere denne historien. Planen vil danne grunnlag for videre forvaltning av sektorens kulturhistoriske eiendommer og bidra til økt bevissthet og kompetanse om sektorens historie og kulturminneforvaltning. Planen omfatter 307 bygninger som benyttes under KDs ansvarsområde. Endelig forslag til landsverneplan vil bli oversendt Riksantikvaren og vil danne grunnlag for formell fredning eller annet vern.
(23.02.2010)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser

Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet  - tekstdel til høringsutkastet


Fiskerihøgskolen (Universitetet i Tromsø), Foto: Statsbygg
Fiskerihøgskolen (Universitetet i Tromsø),
Foto: Statsbygg

 

Universiteter

Universitetet i Oslo (alle filene som gjelder UiO er oppdaterte per 18.5.2010) Blindern
UiO Sentrum
UiO Tøyen
Geitmyrsveien
UiO Øvrige lokaliteter
Baroniet Rosendal
Forskningsveien 3
Universitetet i Bergen UiB
Universitetet for miljø- og biovitenskap UMB Ås
UMB Sem
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Dragvoll
NTNU Gløshaugen
NTNU Kalvskinnet
Universitetet i Tromsø UiT Breivika
Nordlysobservatoriet
Tromsø museum
Universitetet i Agder UiA Gimlemoen
UiA Dømmesmoen


Statlige høyskoler

Høgskolen i Finnmark Alta
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Nord-Trøndelag Røstad
Høgskolen i Sør-Trøndelag Bispegata
Høgskolen i Sør-Trøndelag Gunnerusgt.
Høgskolen i Hedmark Elverum sykepleierskolen
Høgskolen i Hedmark Elverum lærerhøgskolen
Høgskolen i Hedmark Hamar
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Bergen Haugeveien 28
Høgskolen Stord/Haugesund Rommetveit
Høgskolen i Østfold Sarpsborg


Vitenskapelige høyskoler

Kunsthøgskolen i Oslo St. Olavs. gt.
Norges musikkhøgskole
Norges idrettshøgskole
Norges Handelshøyskole
Norges veterinærhøgskole


Statped

Nedre Gausen kompetansesenter
Skådalen kompetansesenter
Bredtvet kompetansesenter
Huseby kompetansesenter


Institutter, skoler og annet

Meteorologisk institutt Oslo
Geofysen Tromsø, Langnesveien
Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
Samisk videregående skole, Karasjok
Villa GrandeLandsverneplan for Kunnskapsdepartementet – temakart utarbeidet av Statsbygg (klikk på bildet for å se kartet i full størrelse)
Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet – temakart
utarbeidet av Statsbygg. Klikk på bildet for å se kartet i
full størrelse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle dokumenter på denne nettsiden er publisert i PDF-format. For å kunne lese dette filformatet må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Statsbygg utarbeidet en landsverneplan for kulturhistoriske eiendommer under departementet. Planen er nå klar til formell oversending til Riksantikvaren, som gjennom egen forskrift skal vedta fredning av bygningene som er foreslått plassert i verneklasse 1 (fredning etter kulturminneloven § 22a). Lenke til Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet.
(21.06.2011)