Historisk arkiv

Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Vern av bygninger/eiendommer i statlig eie under Kunnskapsdepartementets ansvarsområde

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Statsbygg utarbeidet en landsverneplan for kulturhistoriske eiendommer under departementet. Planen er tredelt, med en innlednings- og kriteriedel, en egen historiedel og en katalogdel med oversikt over bygningene som foreslås vernet.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Statsbygg utarbeidet en landsverneplan for kulturhistoriske eiendommer under departementet. I arbeidet med planen har det vært tett kontakt med Riksantikvaren, som har deltatt i koordineringsgruppemøter sammen med Statsbygg og departementet. Institusjoner med et vesentlig antall kulturhistoriske eiendommer har vært representert i aktuelle møter. Et utkast til verneplan har vært på sektorintern høring første halvår 2010.

Planen er tredelt, med en innlednings- og kriteriedel, en egen historiedel og en katalogdel med oversikt over bygningene som foreslås vernet.

Planen er nå klar til formell oversending til Riksantikvaren, som gjennom egen forskrift skal vedta fredning av bygningene som er foreslått plassert i verneklasse 1 (fredning etter kulturminneloven § 22a).
(21.06.2011)
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet


Innledning og kriterier for utvelgelse og vern
(planens tekstdel, PDF-fil, 1,9 MB)

Kunnskapens byggverk (planens historiedel, PDF-fil, 3,6 MB)


Nedenfor følger landsverneplanens katalogdel. Katalogen inneholder bildedokumentasjon og opplysninger om grunneiendom, bygnings- og institusjonshistorie, verneverdi m.m. De enkelte komplekser (med tilhørende bygninger) som inngår i planen er her presentert i separate PDF-filer (filstørrelse er angitt i parentes).

I katalogdelen inngår også en større mengde plantegninger. Disse tegningene er foreløpig ikke publisert på denne nettsiden. Det tas sikte på å få lagt dem ut i løpet av juli 2011.


Statlige høyskoler

Høgskolen i Finnmark (HiF)

   HiF, Alta (3,4 MB)
   HiF, Nøkkelstien 9 (1,0 MB)
Høgskolen i Harstad (1,4 MB)
Høgskolen i Nord-Trøndelag (4,2 MB)

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)

   HiST, Gunnerusgt./Sverresgt. (2,7 MB) 
   HiST, Bispegata (2,8 MB)

Høgskulen i Volda (3,2 MB)
Høgskolen i Bergen (2,5 MB)
Høgskolen Stord/Haugesund (4,7 MB)
Høgskolen i Lillehammer (5,1 MB

Høgskolen i Hedmark (HH)

   HH, Elverum/lærer (5,0 MB)
   HH, Hamar (5,8 MB)
   HH, Elverum/sykepleier (2,7 MB)


 

Vitenskapelige høgskoler

Norges Handelshøyskole (3,0 MB)
Norges veterinærhøgskole (8,6 MB)
Norges idrettshøgskole (5,0 MB)
Norges musikkhøgskole (1,7 MB)


Statlige videregående skoler

Samisk videregående skole – Sámi allaskuvla Karasjok (2,0 MB)


Statlige fagskoler

Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (5,9 MB)


Universiteter

Universitetet i Tromsø 

   Universitetet i Tromsø (6,9 MB)
   Nordlysobservatoriet (2,5 MB)
   Tromsø museum (1,6 MB)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

   Trondheim biologiske stasjon (1,5 MB)
   Kalvskinnet (7,9 MB)
   Gløshaugen (4,6 MB)
   Dragvoll (1,6 MB)

Universitetet i Bergen 

   Allégaten 70 (6,0 MB)
   Samfunnsvitenskapelig fakultet (3,3 MB)
   De kulturhistoriske samlinger (1,9 MB)
   Adm. avdeling Langesgt. 1-3 (1,4 MB)
   Universitetsadm. Muséplass 1 m.fl. (2,7 MB)
   Muséplass 3 – De naturhistoriske samlinger (4,9 MB)
   Fastings minde (0,7 MB)
   Parkveien (2,5 MB)
   Sydneshaugkvartalet (4,8 MB)
   Villavn. (2,0 MB)
   Tingvika (2,9 MB)
   Jusbygget (2,3 MB)
   Sofie Lindstrøms hus (0,9 MB)
   Realfagbygget (2,5 MB)
   Universitetsbiblioteket (1,9 MB)
   Psykologibygget (2,2 MB)
   Sydneshaugen skole (2,4 MB)

Universitetet i Stavanger 

   Arkeologisk museum (1,2 MB)
Universitetet i Agder 

   Gimlemoen (1,7 MB)

Universitetet i Oslo 

   Andre bygg UiO (2,8 MB)
   Forskningsveien 3 (1,4 MB)
   Baroniet Rosendal (1,9 MB)
   Blindern (6,0 MB)
   Sentrum (5,9 MB)
   Tøyen (8,1 MB)
   Geitemyrsveien (1,2 MB)

Universitetet for miljø- og biovitenskap 

   Universitetet for miljø- og biovitenskap (11,9 MB)
   Sem Øvre (2,9 MB)Statped

Nedre Gausen kompetansesenter (3,5 MB)
Huseby kompetansesenter (2,1 MB)
Skådalen kompetansesenter (3,4 MB)
Bredtvet kompetansesenter (5,1 MB)
AC Møller skole, Heimdal (0,8 MB)

 

Institutter

Meteorologisk institutt – Vervarslinga for Nord-Norge (1,7 MB)
Meteorologisk institutt, Hovedkontor, Blindern (1,4 MB)


Andre

Dømmesmoen (4,1 MB)
HL-senteret – Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Villa Grande (2,8 MB)
Statens Kunstakademi (3,4 MB)
Høgskolen i Østfold, Sarpsborg (1,7 MB)
Alle dokumenter på denne nettsiden er lagt ut i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.