Høring – Forslag om innføring av aktivitets- og rapporteringsplikt i diskrimineringsloven og i en ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2007