Prop. 102 L (2015–2016)

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)

Til innholdsfortegnelse

2 Lovspeil militærnekterloven

Gjeldende rett

Lovforslag

Merknad

§ 1

§ 35

§ 2 første ledd

Ikke videreført. Dekket av forvaltningsloven § 11.

§ 2 andre og tredje ledd

§ 36

Detaljbestemmelser flyttes til forskrift.

§ 2 fjerde og femte ledd

§§ 8 første og fjerde ledd og 36 andre ledd

§ 2a

§ 36 andre ledd

§ 3

Ikke videreført.

§ 4

Ikke videreført. Dekket av forvaltningsloven §§ 24-27.

§ 5

§ 39

§ 6

§ 39

§ 7 første og andre ledd

§ 41

§ 7 tredje ledd

§ 38

§ 8

§ 42

§ 9

§§ 37 og 40

§ 19

Ikke videreført. Sivil verneplikt ble opphevet i 2012.

§ 20

Ikke videreført. Sivil verneplikt ble opphevet i 2012.

§ 21

Ikke videreført. Sivil verneplikt ble opphevet i 2012.

§ 22

Ikke videreført. Sivil verneplikt ble opphevet i 2012.

§ 23

Ikke videreført. Sivil verneplikt ble opphevet i 2012.

§ 24

§ 43

Det skal ikke lenger kunne gis bestemmelser om at tjeneste i Sivilforsvaret skal være gjennomført før tilbakeføring til Forsvaret finner sted.

Til dokumentets forside