St.meld. nr. 41 (1996-97)

Om norsk samepolitikk

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og arbeidsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet av 18. april 1997 Om norsk samepolitikk blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside