Emil Stangs første regjering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

13. juli 1889 - 6. mars 1891

Høire

Antall regjeringsmedlemmer:

13.07.1889 10
06.03.1891 10

 

Statsministre
Stang, Emil
, høyesterettsadvokat. Statsminister og sjef for Revisjonsdepartementet.

Gram, Gregers Winther Wulfsberg, høyesterettsassessor. Statsminister i Stockholm.


Statsråder
Arneberg, Ulrik Frederik Christian
, amtmann. Statsråd og medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Justisdepartementet juli 1890.

Rygh, Evald, borgermester. Statsråd og sjef for Finansdepartementet.

Furu, Ole Andreas, overrettssakfører. Statsråd og medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Indredepartementet 7. juli 1890.

Bonnevie, Jacob Aall, skoledirektør. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet.

Birch-Reichenwald, Peter, ekspedisjonssjef. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet.

Hoff, Edvard Hans, ekspedisjonssekretær. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet.

Roll, Ferdinand Nicolai, høyesterettsassessor. Statsråd og sjef for Justisdepartementet. Medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm juli 1890.

Thorne, Johan Henrik Paasche, godseier. Statsråd og sjef for Indredepartementet. Medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm 7. juli 1890.


Statsrådsbevegelser i Emil Stangs første regjering 1889-1891:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1890      
xx.07.1890 Stockholm Ulrik Chr. Arneberg Ferdinand N. Roll
xx.07.1890 Justis Ferdinand N. Roll Ulrik Chr. Arneberg
07.07.1890 Stockholm Ole A. Furu Johan P. Thorne
07.07.1890 Indre Johan P. Thorne Ole A. Furu


Statssekretær
Lehmann, Halfdan, statssekretær.


Ekspedisjonssekretær i Stockholm
Schlytter, Hans
, ekspedisjonssekretær.


Sekretær hos den norske regjerings formann
Ingstad, Carl Ludvig Christopher
, tidligere sekretær. Sekretær 5. august 1889.


23. mars 1891 søkte Stangs (første) regjering avskjed. Dette ble innvilget i statsråd 6. mars. Samtidig ble Johannes Steens (første) regjering utnevnt.