Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Slik er fremleggelsesdagen

Tilleggsnummeret til Statsbudsjettet 2022 blir publisert på disse sidene mandag 8. november. Her er en oversikt over de viktigste tidspunktene:

Kl. 08:00 Pressemelding
Kl. 12:00 Budsjettdokumenter og pressemeldinger
Kl. 12:00 Finansministerens redegjørelse for Stortinget 
Kl. 15:00 Pressekonferanse