Korona fra A–Å

Her er en alfabetisk oversikt over stikkord om koronasituasjonen. Du kan også søke på stikkord og finne lenker til mer informasjon om det du leter etter.

A

B

C

 • Covid-19 er sykdommen som blir forårsaket av koronaviruset (SARS-Cov-2). Du finner mer informasjon hos Folkehelseinstituttet:

  Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19 (fhi.no)

   

 • Lurer du på hvilket regelverk som gjelder, for eksempel når det gjelder karantene, arrangementer eller hvilke smittevernfaglige krav som stilles til skoler, barnehager og din virksomhet? I covid-19-forskriften står det til enhver tid gjeldende regelverk.

  Covid-19-forskriften (lovdata.no)

D

E

 • Egenmelding betyr at du melder fra til arbeidsgiveren om at du ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. Hva gjelder for egenmelding under koronapandemien?

  Les mer om egenmelding (nav.no)

F

G

 • Grensekontrollen, som ble gjeninnført 16. mars som tiltak for å begrense spredningen av covid-19, er forlenget. Innreiserestriksjonene, som bestemmer hvem som tillates å reise inn i Norge vurderes fortløpende, og kan bli endret uavhengig av at grensekontrollen på indre grense er forlenget.

  Fortsatt indre grensekontroll

 • Folkehelseinstitutttet (FHI) lager kart over røde og gule land basert på smittevernkriterier. Land som tidligere var grønne på kartet, er nå gule. Det er ikke karanteneplikt for gule land, men alle unødvendige reiser til utlandet bør unngås.

  Kart over røde og gule land (fhi.no)

 • Folkehelseinstitutttet (FHI) lager kart over røde og gule land basert på smittevernkriterier. I «gule» land og områder er smittespredningen vurdert å være så lav at du slipper karantene, selv om disse områdene også har økt risiko. Norge er ikke delt inn i gule og røde områder. Du kan reise i Norge så lenge du følger rådene for å unngå å spre smitte.

  Alle land utenfor Europa er vurdert som «røde».

  Se kart over gule og røde land i Europa (fhi.no)

  Se informasjon om utenlandsreiser og koronaviruset

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

 • Personer som blir rammet av en yrkesskade kan etter dagens regelverk ha rett til ytelser og erstatninger fra ulike ordninger.

  Les mer om yrkesskade og yrkessykdom (nav.no)

Å

 • Fristen for generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier ble i 2020 utsatt til 31. august. Det ble samtidig åpnet for å gjennomføre digitalt. Det gjennomføres nå en høring av et forslag om å åpne for å ta i bruk elektroniske løsninger på permanent basis. 

  Høring – Digitale årsmøter, elektronisk kommunikasjon m.v. i boliglovene