Korona fra A–Å

Her er en alfabetisk oversikt over stikkord om koronasituasjonen. Du kan også søke på stikkord og finne lenker til mer informasjon om det du leter etter.

A

B

 • Kommuner med regionale tiltak fastsatt av regjeringen har egne regler for arrangementer. En begravelse regnes i disse kommunene som et arrangement.

  Her finner du mer informasjon: 

 • Regjeringen gjør endringer i covid-19-forskriften basert på faglige råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

 • Det er per i dag ingen etablert spesifikk behandling for covid-19-infeksjon. For de som blir alvorlig syke og trenger behandling består denne i febernedsettende legemidler, oksygentilførsel og intravenøs væskebehandling, og i noen tilfeller bruk av respirator. Det pågår utprøving av en rekke legemidler til behandling av covid-19.

  Se mer informasjon hos Oslo Universitetssykehus og Statens legemiddelverk. 

C

D

E

 • Egenmelding betyr at du melder fra til arbeidsgiveren om at du ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. Hva gjelder for egenmelding under koronapandemien?

F

G

H

I

K

L

M

 • I situasjoner med høyt smittepress og hvor det er vanskelig å holde avstand, kan munnbind anbefales som et av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning. Bruk av munnbind kan komme i tillegg til, men ikke erstatte, andre tiltak. 

  Les mer:

N

 • NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) er ansvarlig for ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

 • Hvis du bor sammen med en som er smittet må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test (gjelder også tilsvarende nære, f. eks kjærester, som ikke bor sammen.) Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. Hvis du er vaksinert kan du ved negativ test gå ut av karantene, men plikter å teste deg på nytt senest etter sju dager. Hvis du er uvaksinert kan du ved negativ test gå ut av karantene, men plikter å teste deg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. Barn som bor sammen med en som er smittet er ikke pliktet å teste seg, men det er en anbefaling.

  Les mer:

O

 • Spørsmål og svar om koronasituasjonen fra departementer og øvrige myndigheter:

 • Omsorgspenger kalles også for «sykt-barn-dager». Du kan bruke omsorgsdager når du må være borte fra jobb fordi barnet ditt for eksempel er blitt forkjølet. Reglene for omsorgspenger har endret seg flere ganger på grunn av koronasituasjonen. Du finner de oppdaterte reglene her:

P

R

S

T

U

 • Situasjonen i de ulike landene er svært ulik og den enkelte student må derfor vurdere blant annet lokal smittesituasjon, belastningen på helsevesenet i det aktuelle landet, egen situasjon og hjemreise- og utreisemuligheter.

V

Y

 • Personer som blir rammet av en yrkesskade kan etter dagens regelverk ha rett til ytelser og erstatninger fra ulike ordninger.

Å