Erfaringskonferanse om områdesatsinger 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Husbankens storbynettverk inviterte kommuneansatte, kommunale politikere, ansatte i etater og departementer til erfaringskonferanse om områdesatsinger. Konferansen ble gjennomført på Vulkan i Oslo med over 300 deltagere fra hele landet.

Vi inviterte deltagere til å løfte opp blikket og se mot framtiden: Internasjonale fageksperter presenterte hvordan framtidsrettet områdearbeid er inkludert i deres nasjonale strategier og viser konkrete eksempler fra deres land.

På befaringene presenterte Oslo og Drammen kommuner hvordan de har arbeidet med konkrete prosjekter og nye måter å samarbeide på. På verkstedene fikk deltakerne mulighet til å diskutere konkrete utfordringer. Utfordringene ble presentert og livlig diskutert i et panel med statsråder og statssekretærer i fra seks departementer.

Husbanken tar med seg følgende punkter fra konferansen videre inn i samarbeidet med de store kommunene om områdesatsingene og boligsosiale hensyn i planarbeidet.

  • Hjelpe kommunene til å ta i bruk virkemidlene for å få til en by med sosialt blandede nabolag i byplanleggingen.
  • Tenke prosess og medvirkning, ikke bare fokus på resultat.
  • Trygge nær- og bomiljøer.
  • Jobbe helhetlig med bærekraftbegrepet.

Presentasjoner holdt i plenum (pdf)

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartement Heidi Karin Nakken åpnet og avsluttet arrangementet.
Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartement Heidi Nakken åpnet og avsluttet arrangementet. Foto: Jan Hausken, KMD

Befaring på Tøyen.
Befaring på Tøyen. Foto: Jan Hausken, KMD

Paneldebatt med politikere

Paneldebatt med politikere (fra venstre Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister, Lars Jacob Hiim, statssekretær for justis- og beredskapsminister Saida Begum, statssekretær for arbeids- og sosialminister Abid Raja, kultur- og likestillingsminister, Maren Hersleth Holsen, statssekretær for klima- og miljøminister, Trine Skei Grande, kunnskapsminister) Foto: Jan Hausken, KMD