Kommune- og regionreform

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nye kommuner og regioner for bedre velferd og sterkere lokalsamfunn.

Kommunereform

Kommunereformen skal legge grunnlag for sterkere kommuner som kan ivareta velferdsoppgaver både nå og i framtiden og sikre gode lokalsamfunn for innbyggerne.

Vinterbilde av Tromsø

Regionreform

Stortinget har vedtatt at det skal være tre folkevalgte nivå. Regjeringen ønsker en fylkesinndeling som er bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor.

Å bygge nytt

Å gjennomføre en kommune- eller fylkessammenslåing er et omfattende og komplekst prosjekt som krever god politisk og administrativ ledelse.

Aktuelt nå

Nye kommuner og fylkeskommuner for bedre velferd og sterkere lokalsamfunn

05.04.2017: – Kommunereformen handler om å sikre gode velferdstjenester i hele landet, nå og i fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag legger Kommunal- og moderniseringsdepartementet fram tre proposisjoner for Stortinget om kommune- og regionreform.

Revidert veileder for kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen

05.04.2017: Departementet har oppdatert og slått sammen to tidligere veiledere; formelle rammer og erfaringer med sammenslåing.

Støtte til infrastruktur i nye kommuner

05.04.2017: – Over hundre kommuner skal bygge ny kommune, og det er mye som skal på plass. Vi gir nå sammenslåtte kommuner mulighet for ekstra tilskudd for å knytte den nye kommunen bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere nyheter om kommunereformen