Kommunereform

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Solide kommuner for framtida

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Vinterbilde av Tromsø

Status for reformen

Regjeringen vil fremme forslag til endringer i kommunestrukturen for Stortinget våren 2017.

Å bygge en ny kommune

Kommuner som skal slå seg sammen står overfor en omfattende prosess. Her er samlet en rekke veiledere som kan være til hjelp, samt tilbud om et eget oppfølgingstilbud.

Bilde av våpenskjold for fylkesmennene

Fakta om reformen

Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel.

Aktuelt nå

Startskudd for nye Sandefjord kommune

Norge har fått en ny kommune. - Jeg vil gratulere alle innbyggerne i nye Sandefjord, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fra 1. januar 2017 er kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord én kommune.

Oppdaterte tall i nykommune.no

Verktøyet nykommune.no er nå oppdatert med ferske tall. Nå er det lagt ut befolkningstall per 1. januar 2016, samt befolkningsframskrivinger og øvrige KOSTRA-tall som ble publisert i juni.

Oppfølgingsseminar for kommuner som skal slå seg sammen

Kommuner som skal slå seg sammen får tilbud om seminarer for kunnskap og erfaringsdeling om kommunesammenslåing.

Flere nyheter om kommunereformen