Kommune- og regionreform

Nye kommuner og regioner for bedre velferd og sterkere lokalsamfunn.

Illustrasjonsfoto av skolebarn

Kommunereform

Stortinget behandlet 8. juni kommunereformen og fra 2020 vil det være 354 kommuner. Med dette er det lagt et grunnlag for sterkere kommuner som kan ivareta velferdsoppgaver både nå og i framtiden og sikre gode lokalsamfunn for innbyggerne.

Vinterbilde av Tromsø

Regionreform

Stortinget behandlet 8. juni regionreformen og fra 2020 vil det være 11 fylker inkludert Oslo. Fylkesinndelingen vil nå være bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor og legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunene.

Barn som leker med klosser

Å bygge nytt

Å gjennomføre en kommune- eller fylkessammenslåing er et omfattende og komplekst prosjekt som krever god politisk og administrativ ledelse.

Aktuelt nå

1,3 milliarder kroner til sammenslåingskommuner

29.08.2017: Før sommeren vedtok Stortinget sammenslåing av 111 kommuner til 43 nye kommuner. I tråd med vedtakene får de nye kommunene nå utbetalt 1.302,6 millioner kroner til å dekke engangskostnader. – Dette gir grunnlag for å bygge opp attraktive nye kommuner, som kan gi gode velferdstjenester til innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

150 millioner til infrastruktur i kommuner som slås sammen

02.08.2017: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt 150 millioner kroner i tilskudd til infrastruktur i kommuner som slås sammen. – Tilskuddene går til veier og felles digitalisering, og vil bidra til å knytte de nye kommunene bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Stortingsvedtak utløser en rekke økonomiske virkemidler

27.06.2017: I kommunereformen er det fattet vedtak om sammenslåing av 121 kommuner til 47 nye kommuner. Fra 2020 har vi derfor 354 kommuner i Norge. Kommunene får dekket engangskostnader og reformstøtte. I tillegg får alle nye kommuner med mer enn om lag 8000 innbyggere etter sammenslåingen et regionsentertilskudd.

Flere nyheter om kommunereformen