Kommune- og regionreform

Nye kommuner og regioner for bedre velferd og sterkere lokalsamfunn.

Illustrasjonsfoto av skolebarn

Kommunereform

Fra 2020 vil det være 356 kommuner. Det gir et grunnlag for sterkere kommuner som kan ivareta velferdsoppgaver både nå og i framtiden og sikre gode lokalsamfunn for innbyggerne.

Vinterbilde av Tromsø

Regionreform

Stortinget behandlet 8. juni regionreformen og fra 2020 vil det være 11 fylker inkludert Oslo. Fylkesinndelingen vil nå være bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor og legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunene.

Aktuelt nå

Nye fylkesnavn

06.04.2018: Regjeringen legger i dag fram forslag til navn på de seks nye fylkene som skal etableres fra 1. januar 2020. – For å legge til rette for en smidig gjennomføring av sammenslåingene, bør de nye fylkesnavnene fastsettes så raskt som mulig, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Nye navn og grenser til de nye kommunene Heim, Hitra og Orkland

07.03.2018: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt navn på de nye kommunene Heim, Hitra og Orkland, og de nye kommunegrensene mellom kommunene. – Jeg ønsker kommunene lykke til i det spennende arbeidet de skal gjennomføre frem mot etableringen av tre nye kommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Forskrifter om sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner er fastsatt

22.02.2018: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt åtte forskrifter om kommune- og fylkessammenslåinger, med blant annet navn på nye kommuner og antall medlemmer i de nye kommunestyrene og fylkestingene.

Flere nyheter om kommunereformen