Kommunereform

1. januar 2020 blir 119 kommuner 47 nye, og vi har 356 kommuner i Norge. Det gir større og sterkere kommuner som kan gi bedre tjenester og utvikle næringsliv og lokalsamfunn. Regjeringen vil videreføre kommunereformen med gode økonomiske tilskudd og verktøy for lokale prosesser.

En historisk dag for Kommune-Norge

Jeg vil takke alle som har gjort en stor innsats med å samle innbyggerne i en ny og sterkere kommune, som er rustet for framtida, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunereformen fortsetter

Nye kommuner som vil slå seg sammen får økonomisk støtte og tilgang på verktøy for gode lokale prosesser.

Skjermbilde av kartfortellinger

Tips og råd

En sammenslåing gir mulighet til å tenke annerledes om hvordan den nye kommunen skal bli. Her har vi samlet tips og råd fra kommuner som har gjennomført en prosess, og nyttige veiledere.

Aktuelt nå

43 nye kommuner og seks nye fylkeskommuner fra nyttår

30.12.2019: Fra 1. januar vil 1,7 millioner nordmenn bo i en ny kommune. – Dette er en historisk dag for Kommune-Norge. Jeg vil takke alle som har gjort en stor innsats med å samle innbyggerne i en ny og sterkere kommune, som er rustet for framtida, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Fordeling av arbeidsoppgaver og fullmakter ved overgangen til ny, sammenslått kommune

01.07.2019: Kommunestyrene i de nye, sammenslåtte kommunene skal ha konstituerende møte innen utgangen av oktober 2019. Samtidig varer funksjonstiden til de eksisterende kommunestyrene i kommunene som skal slås sammen fram til og med 31.12.2019, men deres fullmakter og oppgaver er begrenset til det som er nødvendig for å avslutte virksomheten i de eksisterende kommunene.

Kommunereformen fortsetter!

15.05.2019: Å bygge nye kommuner har ett viktig mål: Å levere enda bedre tjenester til innbyggerne, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland da hun deltok på en konferanse hos Fylkesmannen i Agder.

Til toppen