Kommune- og regionreform

Nye kommuner og regioner for bedre velferd og sterkere lokalsamfunn.

Illustrasjonsfoto av skolebarn

Kommunereform

Fra 2020 vil det være 356 kommuner. Det gir et grunnlag for sterkere kommuner som kan ivareta velferdsoppgaver både nå og i framtiden og sikre gode lokalsamfunn for innbyggerne.

Vinterbilde av Tromsø

Regionreform

Stortinget behandlet 8. juni 2017 regionreformen og fra 2020 vil det være 11 fylker inkludert Oslo. Fylkesinndelingen vil nå være bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor og legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunene.

Aktuelt nå

Fortsatt behov for større og sterkere kommuner

22.05.2018: I kommuneproposisjonen for 2019 presenteres det videre arbeidet for fortsatt endringer i kommunestrukturen. Det er særlig to forhold som etter departementets vurdering gjør det nødvendig med flere kommunesammenslåinger: Kapasitet og kompetanse i små kommuner, og behovet for en mer helhetlig, samordnet og bærekraftig samfunnsutvikling i byområder.

Forskrifter for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019

22.05.2018: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt to forskrifter for gjennomføring av valget i 2019 i kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av grenseendringer som trer i kraft i 2020.

Nye fylkesnavn

06.04.2018: Regjeringen legger i dag fram forslag til navn på de seks nye fylkene som skal etableres fra 1. januar 2020. – For å legge til rette for en smidig gjennomføring av sammenslåingene, bør de nye fylkesnavnene fastsettes så raskt som mulig, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Flere nyheter om kommunereformen

Til toppen