Kommunereform

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Robuste kommuner for framtida

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Vinterbilde av Tromsø

Status for reformen

1. juli 2016 var fristen for kommunene til å gjøre vedtak om sammenslåing i kommunereformen. Kommuner som ikke er helt ferdige med prosessen, vil få mulighet til å fullføre i løpet av høsten. Regjeringen vil fremme forslag til endringer i kommunestrukturen for Stortinget våren 2017.

Å bygge en ny kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har samlet råd og tips fra tidligere kommunesammenslåinger. Rådene tar for seg perioden fra kommunene vedtar å slå seg sammen fram til de er én ny kommune.

Bilde av våpenskjold for fylkesmennene

Fakta om reformen

Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel.

Aktuelt nå

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Muligheter for kommuner som er på vei mot sammenslåing

I dag går fristen for kommunenes vedtak i kommunereformen ut. Mange kommuner har fattet sine endelige vedtak og oversendt disse til fylkesmennene. Landet rundt har det vært gjennomført et imponerende arbeid for å finne gode løsninger for nye og sterkere kommuner.

Nye avtaler for samarbeid og utvikling i kommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, Unio, LO Kommune, YS Kommune og Akademikerne signerte 20. juni to avtaler om utviklingsarbeid i kommunesektoren. Den ene avtalen skal etablere et oppfølgingstilbud til kommuner som skal i gang med sammenslåing, mens den andre vil gi tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid, og rettes mot alle kommuner.

Flere nyheter om kommunereformen