Kommunereform

I løpet av kommunereformen er 119 kommuner blitt til 47 nye, og 1. januar 2020 er det 356 kommuner i Norge. Det gir større og sterkere kommuner som kan gi bedre tjenester og utvikle næringsliv og lokalsamfunn. Regjeringen vil videreføre kommunereformen med gode økonomiske tilskudd og verktøy for lokale prosesser.

Ikon som viser to kommunevåpen som slås sammen til ett.

Kommunereformen

Fra 2020 er det 356 kommuner i Norge. Større og sterkere kommuner skal gi bedre velferdstjenester, en mer bærekraftig samfunnsutvikling og et sterkere lokalt selvstyre.

Kommunereformen fortsetter

Nye kommuner som vil slå seg sammen får økonomisk støtte og tilgang på verktøy for gode lokale prosesser.

Skjermbilde av historiekart

Tips og råd

En sammenslåing gir mulighet til å tenke annerledes om hvordan den nye kommunen skal bli. Her har vi samlet tips og råd fra kommuner som har gjennomført en prosess, og nyttige veiledere.

Aktuelt nå

820 millioner kroner i reformstøtte

20.01.2020: Kommunal- og moderniseringsdepartementet utbetaler nå 820 millioner kroner i reformstøtte til kommunene som gikk sammen ved årsskiftet. – Jeg vil gratulere kommunene med det gode arbeidet de har gjort med å bygge de nye kommunene. Pengene kan brukes der kommunene selv mener det er viktigst, sier statsråd Monica Mæland.

Ny rapport viser at sammenslåinger gir gevinster

21.01.2020: − Det er viktig at kommuner som går sammen har et bevisst forhold til hvilke gevinster de selv ønsker å få ut av sammenslåingen, og hvordan de kan realisere disse. Jeg tror de nye kommunene kan lære mye av denne rapporten, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Råd til statsråden fra rådmenn/ kommunedirektører om videreføring av kommunereformen

24.01.2020: På Norsk Rådmannsforum januarkonferanse fikk statsråd Monica Mæland overlevert råd basert på noen av de erfaringer rådmenn som har arbeidet med gjennomføringen av kommune-/regionreformen har gjort seg gjennom prosessen.