Kommunereform

119 kommuner blir 47 nye, og 1. januar 2020 har vi 356 kommuner i Norge. Det gir større og sterkere kommuner som kan gi bedre tjenester og utvikle næringsliv og lokalsamfunn. Regjeringen vil videreføre kommunereformen med gode økonomiske tilskudd og verktøy for lokale prosesser.

Illustrasjon av kommunesammenslåinger

Nye kommuner

Fra 2020 vil det være 356 kommuner. Større og sterkere kommuner skal gi bedre velferdstjenester, en mer bærekraftig samfunnsutvikling og et sterkere lokalt selvstyre.

Kommunereformen fortsetter

Nye kommuner som vil slå seg sammen får økonomisk støtte og tilgang på verktøy for gode lokale prosesser.

Skjermbilde av kartfortellinger

Tips og råd

En sammenslåing gir mulighet til å tenke annerledes om hvordan den nye kommunen skal bli. Her har vi samlet tips og råd fra kommuner som allerede er i prosess, og nyttige veiledere.

Aktuelt nå

Kommunereformen fortsetter!

15.05.2019: Å bygge nye kommuner har ett viktig mål: Å levere enda bedre tjenester til innbyggerne, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland da hun deltok på en konferanse hos Fylkesmannen i Agder.

Små kommuner sliter med å skaffe fagfolk

13.05.2019: De små kommunene har blitt mindre, og de største større. En ny rapport viser at små kommuner har store utfordringer med å skaffe nok kompetanse på flere viktige områder. Utfordringene vil øke i framtida. − Rapporten bekrefter og understreker behovet for fortsatt kommunereform, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Webinar om nye forskrifter for de nye kommunene

20.05.2019: Ved nyttår trer de nye kommunene og fylkeskommunene i kraft. Dermed er det også behov for nye, felles forskrifter. 16. mai arrangerte vi et webinar om de nye forskriftene.

Til toppen