Kommunereform

119 kommuner blir 47 nye, og 1. januar 2020 har vi 356 kommuner i Norge. Det gir større og sterkere kommuner som kan gi bedre tjenester og utvikle næringsliv og lokalsamfunn. Regjeringen vil videreføre kommunereformen med gode økonomiske tilskudd og verktøy for lokale prosesser.

Illustrasjon av kommunesammenslåinger

Nye kommuner

Fra 2020 vil det være 356 kommuner. Større og sterkere kommuner skal gi bedre velferdstjenester, en mer bærekraftig samfunnsutvikling og et sterkere lokalt selvstyre.

Kommunereformen fortsetter

Nye kommuner som vil slå seg sammen får økonomisk støtte og tilgang på verktøy for gode lokale prosesser.

Skjermbilde av kartfortellinger

Tips og råd

En sammenslåing gir mulighet til å tenke annerledes om hvordan den nye kommunen skal bli. Her har vi samlet tips og råd fra kommuner som allerede er i prosess, og nyttige veiledere.

Aktuelt nå

Ny undersøkelse: Flere kommunale ledere vil ha kommunesammenslåing

18.02.2019: 17 av 24 kommunale ledere i Troms ønsker kommunesammenslåing, og 14 av 22 kommunale ledere i Finnmark mener det er behov for mer samarbeid for å sikre bærekraftige kommuner. Dette kommer fram i en ny rapport utarbeidet av Nivi Analyse.

Ja, vi elsker de forblåste plassene!

22.10.2018: Norge består av over 400 kommuner. Men Norge består av flere tusen steder som innbyggerne er stolte over og glade i.

Mange kommuner løser ikke oppgavene selv

06.02.2019: En ny kartlegging viser at mange kommuner løser oppgaver gjennom samarbeid. Mens det er 422 kommuner i Norge, er det for eksempel bare 257 barneverntjenester.

Til toppen