Kommune- og regionreform

Nye kommuner og regioner for bedre velferd og sterkere lokalsamfunn.

Illustrasjonsfoto av skolebarn

Kommunereform

Stortinget behandlet 8. juni kommunereformen og fra 2020 vil det være 354 kommuner. Med dette er det lagt et grunnlag for sterkere kommuner som kan ivareta velferdsoppgaver både nå og i framtiden og sikre gode lokalsamfunn for innbyggerne.

Vinterbilde av Tromsø

Regionreform

Stortinget behandlet 8. juni regionreformen og fra 2020 vil det være 11 fylker inkludert Oslo. Fylkesinndelingen vil nå være bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor og legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunene.

Barn som leker med klosser

Å bygge nytt

Å gjennomføre en kommune- eller fylkessammenslåing er et omfattende og komplekst prosjekt som krever god politisk og administrativ ledelse.

Aktuelt nå

Nye kommune- og fylkesnummer fra 2020

27.10.2017: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt nye kommune- og fylkesnummer, som vil gjelde fra 1. januar 2020. - Den nye nummerserien er en viktig byggekloss i arbeidet med å legge til rette for et moderne og fremtidsrettet velferdssamfunn, sier statsråd Jan Tore Sanner.

1,3 milliarder kroner til sammenslåingskommuner

29.08.2017: Før sommeren vedtok Stortinget sammenslåing av 111 kommuner til 43 nye kommuner. I tråd med vedtakene får de nye kommunene nå utbetalt 1.302,6 millioner kroner til å dekke engangskostnader. – Dette gir grunnlag for å bygge opp attraktive nye kommuner, som kan gi gode velferdstjenester til innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

150 millioner til infrastruktur i kommuner som slås sammen

02.08.2017: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt 150 millioner kroner i tilskudd til infrastruktur i kommuner som slås sammen. – Tilskuddene går til veier og felles digitalisering, og vil bidra til å knytte de nye kommunene bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere nyheter om kommunereformen