Kommune- og regionreform

Nye kommuner og regioner for bedre velferd og sterkere lokalsamfunn.

Kommunereform

Kommunereformen skal legge grunnlag for sterkere kommuner som kan ivareta velferdsoppgaver både nå og i framtiden og sikre gode lokalsamfunn for innbyggerne.

Vinterbilde av Tromsø

Regionreform

Stortinget har vedtatt at det skal være tre folkevalgte nivå. Regjeringen ønsker en fylkesinndeling som er bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor.

Barn som leker med klosser

Å bygge nytt

Å gjennomføre en kommune- eller fylkessammenslåing er et omfattende og komplekst prosjekt som krever god politisk og administrativ ledelse.

Aktuelt nå

Kommunevåpen og kommuneflagg

21.06.2017: I prop. 157 L (2016-2017) foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet å oppheve den statlige godkjenningsordningen for kommunale og fylkeskommunale flagg og våpen.  Forslaget innebærer at kommunestyret og fylkestinget får eksklusiv kompetanse til å vedta flagg og våpen. Våpen og flagg skal derfor ikke lenger godkjennes av Kongen i statsråd.

Ekspertutvalg skal vurdere flere oppgaver til de nye fylkeskommunene

14.06.2017: Regjeringen setter ned et ekspertutvalg som skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

Støtte til infrastruktur i nye kommuner

05.04.2017: – Over hundre kommuner skal bygge ny kommune, og det er mye som skal på plass. Vi gir nå sammenslåtte kommuner mulighet for ekstra tilskudd for å knytte den nye kommunen bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere nyheter om kommunereformen