Nyhetsarkiv Offentlige Anskaffelser

Tidligere nyhetssaker om offentlige anskaffelser.

Viser 41-49 av 49 treff.

 • Skal finne felles løsning for gruppesøksmål

  09.02.2011

  Europakommisjonen lar seg inspirere av den norske tvisteloven når de jobber for et europeisk rammeverk for gruppesøksmål. Justisråd Hanne Messel og konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Hektisk høst for DG konkurranse

  07.02.2011

  Kommisjonens generaldirektorat for konkurranse vedtok høsten 2010 å videreførede de midlertidige tiltakene til bank- og finanssektoren ut 2011. Det har vært ett av de sentrale temaene for arbeidet til DG konkurranse siste kvartal i fjor. Les konkurranseråd Geir Bekkevolds kvartalsrapport om temaene konkurranse, statsstøtte og offentlige anskaffelser.

 • Vil klargjøre regelverket for offentlige anskaffelser

  07.02.2011

  Offentlige anskaffelser utgjør 17 prosent av EU-landenes bruttonasjonalprodukt. Når Kommisjonen nå sender på høring et nytt regelverk for offentlige anskaffelser, legges det vekt på at offentlige anskaffelser kan fremme både vekst og sysselsetting og mer effektiv bruk av offentlige ressurser. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Ny rapport om EUs konkurransepolitikk

  05.10.2010

  Europakommisjonen lanserte tiltak for utbygging av bredbånd i Europa og en høring om støtte til verftsindustrien, mens Posten Norge AS anket boten på € 12,89 millioner inn for EFTA-domstolen. Mer om dette i månedsrapporten for september fra konkurranseråd Geir Bekkevold.

 • Nytt om konkurranse, statsstøtte og anskaffelser

  01.09.2010

  Hva har skjedd i EU innenfor feltene konkurransepolitikk, statsstøtte og anskaffelser i første halvdel av 2010? I denne rapporten oppsummerer EU-delegasjonens konkurranseråd Geir Bekkevold utviklingen og peker på hva som skjer fremover.

 • Høring - Korrigering av KOFA-forskriften

  20.03.2009

  Fornyings- og administrasjonsdepartementet har sendt på høring et forslag om endring av forskrift om Klagenemnda for offentlige anskaffelser § 11 om dokumentfremleggelse.

  Høringsfrist: 04.05.2009 Status: Ferdigbehandlet

 • Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

  22.06.2007

  Regjeringen vil medvirke til at det offentlige går foran som ansvarlig forbruker og etterspør miljøvennlige varer og tjenester som er tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder. Regjeringen legger derfor frem en treårig handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlig innkjøp.

 • Lov om offentlige anskaffelser

  12.01.2007

  Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige

  Se loven på lovdata.no

 • Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA)

  Nemnda skal behandle klager om brudd på lov om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemnda avgir rådgivende uttalelser og skal bidra til at tvister om offentlige anskaffelser løses på en effektiv, uhildet og grundig måte.