Nyhetsarkiv Offentlige Anskaffelser

Tidligere nyhetssaker om offentlige anskaffelser.

Viser 21-40 av 49 treff.

 • Høring – endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser

  17.03.2015

  Forslag om endring i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver er nå sendt på høring.

  Høringsfrist: 17.06.2015 Status: Under behandling

 • NOU 2014: 11 - Konkurranseklagenemnda

  Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker

  11.11.2014

 • Konkurranse, offentlige anskaffelser og offentlig støtte

  25.08.2014

  I EU-delegasjonens halvårsrapport over regelverksutviklingen på områdene konkurranse, offentlige anskaffelser og offentlig støtte kan du lese om et halvår preget av hektisk regelverksaktivitet. Konkurranseråd Nina Gørrissen rapporterer.

 • Halvårsrapport om konkurranse, støtte og anskaffelser

  09.01.2014

  Høsten 2013 har vært preget av både bindende og ikke-bindende regelverksarbeid på konkurranse, støtte og anskaffelser, noe av politisk karakter og mye av mer teknisk art. Konkurranseråd Nina Gørrissen rapporterer.

 • NOU 2013: 6 - God handelsskikk i dagligvarekjeden

  30.04.2013

 • Prop. 75 L (2012–2013) - Endringer i konkurranseloven

  15.03.2013

  Særskilt vedlegg: NOU 2012: 7 Mer effektiv konkurranselov

 • Arbeid med nytt regelverk om offentlige anskaffelser

  14.08.2012

  Det danske formannskapet sikret fremdrift i arbeidet med nytt regelverk om offentlige anskaffelser. Konkurranseråden rapporterer om aktuelle saker fra EU på områdene konkurranse, statsstøtte, offentlige anskaffelser og forbrukerspørsmål.

 • Fremskritt i handlingsplanen for det indre marked

  08.06.2012

  Rådet kom langt på vei mot å oppnå enighet om sentrale elementer i handlingsplanen for det indre marked og om hovedelementer i det nye programmet for konkurranseevne og små og mellomstore bedrifter i Konkurranseevnerådet 30. mai. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • Oppdaterer regelverket for offentlige anskaffelser

  25.05.2012

  Det danske formannskapet har laget en statusrapport om fremgangen i arbeidet med oppdateringen av regelverket for offentlige anskaffelser. Forslaget er identifisert som et viktig tiltak i handlingsplanen for det indre marked og har potensial til å øke vekst, innovasjon og sysselsetting. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Modernisering av regler for offentlig støtte

  21.05.2012

  En bred og strategisk reformpakke for offentlig støtte skal hjelpe offentlige myndigheter til å utnytte sine ressurser på en bedre måte og bidra til at den offentlige støtten til næringslivet skaper vekst med så lite konkurransehindringer som mulig. Europakommisjonen presenterte 8. mai sin strategi for modernisering av regelverket for offentlig støtte i EU. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Høring - Forslag om å øke klagegebyret i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

  07.03.2012

  Høringsfrist: 18.04.2012 Status: Ferdigbehandlet

 • Fokus på vekst

  27.02.2012

  Tiltak for å fremme vekst og tverrgående forhold i det nye rammeprogrammet for forskning Horizon 2020 var viktige element da EUs ministre for næring og forskning møttes under konkurranserådet 20. og 21. februar. Offentlige anskaffelser og smarte reguleringer sto også på agendaen. Rådene Geir Bekkevold, Per Mannes og Erik Yssen rapporterer.

 • Dansk fokus på vekst

  31.01.2012

  Det danske formannskapet fokuserer på EUs finansielle konsolidering og initiering av vekststimuli for å komme ut av den økonomiske krisen i Europa. Nærings- og vekstminister Ole Sohn presenterte det danske formannskapsprogrammet innenfor sitt område i Europaparlamentets komité for det indre marked og komiteen for industri, energi og forskning 25. januar. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • Nyhetsbrev fra konkurranseråden

  30.01.2012

  Høsten 2011 har vært spennende og arbeidet med regelverket i Handlingsplanen for det indre marked har stått sentralt. Dette og blant annet arbeidet med statsstøtte i 2012 kan du lese om i nyhetsbrevet fra konkurranseråd Geir Bekkevold.

 • Statusrapport om handlingsplan for det indre marked

  16.01.2012

  Tiltakene under EUs handlingsplan for det indre marked skal bidra til et mer velfungerende marked. Arbeidet med regelverket, som i stor grad berører Norge, er godt i gang og vil fortsette i 2012. Berørte fagråder ved EU-delegasjonen rapporterer om nye forslag og tiltak i en ny statusrapport.

 • Forslag til nytt regelverk for offentlige anskaffelser

  06.01.2012

  Offentlig innkjøpspolitikk skal fremme vekst og jobbskaping, og dermed bidra til å oppnå målene i Europa 2020-strategien. 20. desember la Europakommisjonen fram forslag til tre direktiv for offentlige anskaffelser. Forslagene er EØS-relevante. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Ønsker forenkling av regelverket for offentlige anskaffelser

  28.10.2011

  Europaparlamentet går inn for å forenkle EUs regler for offentlige innkjøpskontrakter. Regelverket bør være enklere, mer inkluderende og mer fleksibelt. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer om hovedelementene i resolusjonen som ble vedtatt nylig.

 • Aktuelt om EUs konkurransepolitikk

  12.09.2011

  EUs konkurransepolitikk preges av at Kommisjonen nå holder på å forberede flere forslag om oppdatering av regelverket blant annet for tjenester av allmenn interesse, anskaffelser og kollektive tvisteløsninger. EU-delegasjonens konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer om aktuelle saker fra EU på områdene konkurranse, statsstøttte og offentlige anskaffelser.

 • EU vil modernisere regelverket for offentlige anskaffelser

  11.07.2011

  Europakommisjonen arrangerte 30. juni en konferanse om modernisering av regelverket for offentlige anskaffelser. Forslaget fra Kommisjonen vil foreligge før årsskiftet og vil bli høyt prioritert av det danske EU-formannskapet første halvår 2011. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Ny guide klargjør offentlig tjenesteyting

  09.02.2011

  En ny guide skal hjelpe lokale myndigheter til å handle i samsvar med EUs regelverk for statsstøtte, offentlige anskaffelser og det indre marked spesielt i forhold til sosiale tjenester.