Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

BLD

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, integrering av innvandrere, likestilling, antidiskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Statsråd Solveig Horne deltar

Høynivåmøte om likestilling i Chile

Chiles president Michelle Bachelet og UN Women har invitert til et høynivåmøte om kvinner og makt i Santiago de Chile 27. og 28. februar 2015. Møtet samler ledere på høyt nivå innen politikk og næringsliv til diskusjoner om strategier for å få flere kvinner inn i maktposisjoner.

Beste busettingsår på 20 år

Ikkje sidan 1994, då mange flyktningar kom etter krigen i Bosnia, har kommunane busett like mange flyktningar som i fjor.

Ill.foto adopsjon

Nytt om adopsjon

Ny forskrift om adopsjon av barn fra utlandet. Forskriften tydeliggjør saksbehandlingen og krav til søkere ved adopsjon av barn fra utlandet. Forskriften fastsetter at det skal foreta en helhetlig vurdering av om søkerne er egnet for å adoptere. Adopsjonsforberedende kurs blir obligatorisk før forhåndssamtykke gis.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Høring

Utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder

Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter på et eventuelt forbud mot aldersdiskriminering utenfor arbeidsforhold.

Høring

Endringer i klageorgan for forbrukersaker

Endringene gjelder bestemmelser i pakkereiseloven, forbrukerkjøpsloven, finansavtaleloven, forsikringsavtaleloven, eiendomsmeglingsloven, bustadoppføringsloven, ekomforskriften og i domeneforskriften.