Tariffnemndas vedtak 4. mai 2015 om endringer i lønnssatser i allmenngjøringsforskrifter

Protokoll 3/2015

Vedtak om endringer i lønnssatser.

  • Forskrift 27. november 2014 nr. 1481 om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene
  • Forskrift 27. november 2014 nr. 1482 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge
  • Forskrift 27. november 2014 nr. 1483 om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter
  • Forskrift 27. november 2014 nr. 1805 om allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter
  • Forskrift 3. februar 2015 nr. 394 om delvis allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofagene

I forskrift 27. november 2014 nr. 1481 om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene gjøres endringer i satsene i § 3 første ledd a) og b)

§ 3 første ledd a) og b) skal lyde:

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner:

a) Ferie- og innhøstingshjelp

Arbeidstakere 16-17 år: 89,65 

Arbeidstakere 17-18 år: 92,65

Over 18 år: ansatt inntil 12 uker 111,15

Over 18 år: ansatt mellom 12 -24 uker (3-6 mnd.) 116,65

Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 mnd. skal ha lønn som ufaglært fast ansatt, jf. § 3 b).

b) Fast ansatte arbeidstakere

Ufaglærte arbeidstakere: 131,05

Arbeidstakere 16-17 år: 97,65

Arbeidstakere 17-18 år: 101,65

I forskrift 27. november 2014 nr. 1482 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge gjøres endringer i satsene i § 4.

§ 4 skal lyde:

Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, jf. § 2, skal minst ha en lønn per time på:

a) For faglærte: kr 187,80

b) For ufaglærte uten bransjeerfaring: kr 168,80
For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: kr 176,00

c) For arbeidstakere under 18 år: kr 113,20

I forskrift 27. november 2014 nr. 1483 om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter gjøres endringer i satsene i § 3.

§ 3 skal lyde:

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 169,37.

Arbeidstaker under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 122,76.

For arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 26 kroner per time.

I forskrift 27. november 2014 nr. 1805 om allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter gjøres endringer i satsene i § 3 første ledd a. og b.

§ 3 første ledd a. og b. skal lyde:

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på:

  1. kr 177,70 for fagarbeidere
  2. kr 167,70 for produksjonsarbeidere.

I forskrift 3. februar 2015 nr. 394 om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene gjøres endringer i satsene i § 3 første ledd.

§ 3 første ledd skal lyde:

Arbeidstakere som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon og lignende, jf. § 2, skal ha en lønn per time på minst:

a) kr 201,97 for faglærte som utfører fagarbeid.

b) kr 174,35 for øvrige arbeidstakere.

Endringene i lønnssatsene trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.

Oslo, 4. mai 2015

  

  Johan Kr. Øydegard  
Steinar Holden   Terese Smith Ulseth
Knut Bodding   Margrethe Meder