Den norske ILO-komite

Den viktigste oppgaven for den norske ILO-komiteen er å drøfte saker som følger av vårt medlemskap i den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO). Komiteen drøfter også andre internasjonale spørsmål som gjelder arbeidsmarked, sysselsetting og arbeidsmiljø.

Om Den norske ILO-komiteen

Opprettet: 1947

Kontakt

Postadresse: Postboks 8019 Dep, 0030

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Den viktigste oppgave er å drøfte saker som følger av vårt medlemskap i Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO). Den drøfter også andre internasjonale spørsmål som gjelder arbeidsmarked, sysselsetting og arbeidsmiljø.

Aktive medlemmer (pr. 11/25/2021)