Rikslønnsnemndas kjennelser 1988

Sak 1: Norsk Sykepleierforbund - Norske Kommuners Sentralforbund  

Sak 2: Norsk Sykepleierforbund - Staten

Til toppen