Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Nærbilde av hender med giftering

Endringer i ekteskapsloven

21.09.2017: Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler.

Far og barn

Endringer i barneloven for å likestille foreldrene

27.12.2017: For å styrke barns samvær med begge foreldrene, er det vedtatt endringer i barneloven fra 1. januar 2018. Delt bosted skal komme først i lovbestemmelsen, som eksempel på én av ordningene foreldrene kan avtale.

Dokumenter

Rundskriv om kommunale vigsler (Q-11/2017)

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. Bestemmelsene om inngåelse av ekteskap følger av ekteskapsloven kapittel 3.

Samarbeid om sosialt entreprenørskap

Rapporten «Samarbeid om sosialt entreprenørskap» gjennomgår utfordringer som aktører i feltet har tatt opp i møter og utredninger, aktuelle virkemidler og tiltak i offentlig regi, og gir et felles grunnlag for videre samarbeid mellom departementene og sosiale entreprenører på området.