Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Far med glad datter

Foreldrepengane vert delt i tre like delar

15.06.2018: Frå 1. juli blir mødre- og fedrekvoten utvida frå 10 til 15 veker. For dei som vel 100 prosent uttak får foreldra 15 veker kvar, og 16 veker til fordeling seg imellom.

Forbrukertilsynet og Medietilsynet møtte statsråd Linda Hofstad Helleland.

Skal utvikle etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier

21.06.2018: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland har gitt Medietilsynet i oppdrag å utvikle en skisse til etiske retningslinjer som bloggbransjens aktører kan slutte seg til.

Dokumenter

Høring:

Forslag om å utvide kvotene ved 80 prosent uttak av foreldrepenger

Barne- og likestillingsdepartementet sender på høring forslag om å utvide kvotene ved 80 pst. uttak av foreldrepenger. I tillegg foreslår departementet å bytte ut begrepene mødrekvoten og fedrekvoten.

Høring:

Forskrift om adopsjon

Departementet foreslår endringer om adopsjonsforberedende kurs og vilkår for adopsjonsorganisasjonenes driftstillatelser.