Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

TimeKred

Ny samarbeidsstrategi for barn i lavinntektsfamilier

15.01.2019: – Vi må tenke nytt, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Hun vil ha større samarbeid mellom sosiale entreprenører, frivillige, næringslivet og det offentlige.

Ungdomsminister Linda Hofstad Helleland saman med ungdommar under kafédialog i Molde i desember 2018

Ny stortingsmelding om ungdom

14.01.2019: Det er snart tjue år sidan førre stortingsmelding om ungdomspolitikk. No varslar barne- og likestillingsministeren ei ny melding som ser på unges levekår og framtidsutsikter.

Dokumenter

Høring:

Forslag om endringer i pakkereiseloven

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag om innføring av reisegaranti for transportdelen av en pakkereise og innføring av angrerett på pakkereiser som er kjøpt utenom faste forretningslokaler.

Høring:

Forslag til endring i forskrift om registrering og melding av vigsel

Barne- og likestillingsdepartementet foreslår å endre forskriften for å gjøre den teknologinøytral, slik at det legges til rette for digitale løsninger for dokumentasjon av vigsel og vigselsmyndighet, og registrering av vigsel.

Til toppen