Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Mor og datter på benk

Utgreiing om trygge rammer for fosterheimar sendt på høyring

18.02.2019: Barne- og likestillingsdepartementet sender i dag NOUen «Trygge rammer for fosterhjem» på høyring. Fosterheimsutvalet overleverte utgreiinga 18. desember 2018.

Samtale

Forslag til endringer i meklingsforskriften

18.02.2019: Departementet sender i dag på høring forslag til nærmere regulering av hvilke tilfeller foreldre ikke har meklingsplikt etter barneloven, når en forelder er dømt for alvorlig vold og overgrep mot egne barn.

Dokumenter

Høring:

Utgreiing om trygge rammer for fosterheimar

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt NOUen «Trygge rammer for fosterhjem» på høyring. Høyringsfristen er 20. mai 2019.

Høring:

Forslag om endring i forskrift om adopsjon

Departementet sender på høring forslag om endring i adopsjonsforskriften slik at det fortsatt skal være én godkjenningsramme ved adopsjon, men at de som ønsker det kan søke om å bli utredet og godkjent for adopsjon av bare ett barn under 5 år.

Til toppen