Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Par som står mot hverandre med sola i bakgrunnen

Endringer i ekteskapsloven

07.07.2017: Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overføres fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene.

Jente i mørkt rom

Nesten 90 millioner til sentrene mot incest og seksuelle overgrep

01.08.2017: 89,1 millioner kroner har blitt tildelt sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt. Dette er en økning på 4,1 millioner kroner fra i fjor.

Dokumenter

Forslag til forenklinger i regelverket om foreldrepenger

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til forenklinger i foreldrepengeordningen. Forslagene vil tilpasse regelverket til Arbeids- og velferdsetatens nye IKT-systemer for foreldrepenger. Endringene vil også gjøre regelverket enklere å forstå for brukerne og mindre komplisert å forvalte for etaten.

Handlingsplan LHBTI: Trygghet, mangfold, åpenhet

Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020.