Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Nærbilde av hender med giftering

Forslag til forbod mot ekteskap under 18 sendt på høyring

13.12.2017: Regjeringa vil at det ikkje lenger skal vere mogleg å få dispensasjon til å gifte seg for personar mellom 16 og 18 år.

Forsker Christhard Hoffman og statsråd Solveig Horne.

Holdninger til jøder og muslimer

05.12.2017: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne mottok i dag en ny rapport om holdninger til jøder og muslimer i Norge.

Dokumenter

Mer kunnskap - bedre barnevern

Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024

Prop. 168 L

Endringer i foreldrepenger

Endringene vil også gjøre regelverket enklere å forstå for brukerne og mindre komplisert å forvalte for etaten. Endringene vil legge til rette for nye IKT-systemer i Arbeids- og velferdsetaten.