Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Nett-tv

Gruppebilde fra diskusjonsmøte om etiske retningslinjer mot kroppspress

Diskusjonsmøte om etiske retningslinjer mot kroppspress i bloggbransjen

17.10.2018: Det var bred enighet om at det trengs etiske retningslinjer mot kroppspress på diskusjonsmøte med bloggere, ungdommer, påvirkere, nettverk og annonsører 16. oktober.

To jenter i kajakk

Statsbudsjettet 2019

181 millionar kroner til barn i låginntektsfamiliar

08.10.2018: Barn som veks opp i låginntektsfamiliar skal ha dei same mogelegheitene og den same fridomen til å skape si eiga framtid som alle andre. Regjeringa føreslår å styrkje innsatsen mot barnefattigdom med 181 millionar kroner.

Dokumenter

Høring:

Forslag om endringer i pakkereiseloven

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag om innføring av reisegaranti for transportdelen av en pakkereise og innføring av angrerett på pakkereiser som er kjøpt utenom faste forretningslokaler.

Høring:

Forslag til endring i forskrift om registrering og melding av vigsel

Departementet foreslår endringer om adopsjonsforberedende kurs og vilkår for adopsjonsorganisasjonenes driftstillatelser.

Til toppen