Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Nett-tv

Blogger

Se direkte: Diskusjonsmøte om etiske retningslinjer mot kroppspress

10.10.2018: Hva synes bloggere, bloggernettverk, annonsører og ikke minst de unge selv om forslaget til etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier og blogger?

To jenter i kajakk

Statsbudsjettet 2019

181 millionar kroner til barn i låginntektsfamiliar

08.10.2018: Barn som veks opp i låginntektsfamiliar skal ha dei same mogelegheitene og den same fridomen til å skape si eiga framtid som alle andre. Regjeringa føreslår å styrkje innsatsen mot barnefattigdom med 181 millionar kroner.

Dokumenter

Høring:

Forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring et forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Høring:

Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Departementet foreslår endringer om adopsjonsforberedende kurs og vilkår for adopsjonsorganisasjonenes driftstillatelser.

Til toppen