Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Endringer i barneloven for å likestille foreldrene

23.09.2016: Regjeringen fremmer nå en egen lovproposisjon for Stortinget om likestilt foreldreskap. Målet er å styrke barns samvær med begge foreldrene.

Pressekonferanse:

Statsråd Solveig Horne mottar forslag til ny barnevernlov

14.09.2016: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) mottar torsdag 29. september en offentlig utredning om barnevernsloven. Utvalget har vurdert hvordan loven kan forenkles og bli mer tidsriktig.

Dokumenter

Høring - forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

I forslaget til ny lov vil tilbudet ikke lenger være en del av barnevernet, men tilbudet skal bygge på en barnefaglig og flyktningefaglig standard.

Handlingsplan LHBTI: Trygghet, mangfold, åpenhet

Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020.