Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Starsråden taler

Høring av barnekonvensjonen i FN

23.05.2018: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) har blitt hørt om Norges oppfyllelse av barnekonvensjonen. I sitt åpningsinnlegg til barnekomiteen understreket statsråden lovendringen som ble vedtatt i Stortinget 22. mai, med 18-årsgrense for å gifte seg i Norge.

Loveleen Brenna og statsråd Linda Hofstad Helleland

#UngIDag - Nytt utvalg for barn og unge

04.05.2018: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) har satt ned et offentlig utvalg som skal se på likestillingsutfordringer barn og unge møter i hverdagen.

Dokumenter

Høring:

Forslag om å utvide kvotene ved 80 prosent uttak av foreldrepenger

Barne- og likestillingsdepartementet sender på høring forslag om å utvide kvotene ved 80 pst. uttak av foreldrepenger. I tillegg foreslår departementet å bytte ut begrepene mødrekvoten og fedrekvoten.

Samarbeid om sosialt entreprenørskap

Rapporten «Samarbeid om sosialt entreprenørskap» gjennomgår utfordringer som aktører i feltet har tatt opp i møter og utredninger, aktuelle virkemidler og tiltak i offentlig regi, og gir et felles grunnlag for videre samarbeid mellom departementene og sosiale entreprenører på området.