Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Metoo-møte hos barne- og likestillingsministeren

– Etter #metoo er det ingen vei tilbake

31.01.2018: – Som likestillingsminister er dette klart den første og en av de største utfordringene som ligger på mitt bord, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Barn i sandkasse, pappa i bakgrunnen

Norge er uenig i ESAs uttalelse om foreldrepenger

23.01.2018: Barne- og likestillingsdepartementets syn er at den norske foreldrepengeordningen er en velferdsytelse som ligger utenfor virkeområdet til likestillingsdirektivet.

Dokumenter

Rundskriv om kommunale vigsler (Q-11/2017)

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. Bestemmelsene om inngåelse av ekteskap følger av ekteskapsloven kapittel 3.

Samarbeid om sosialt entreprenørskap

Rapporten «Samarbeid om sosialt entreprenørskap» gjennomgår utfordringer som aktører i feltet har tatt opp i møter og utredninger, aktuelle virkemidler og tiltak i offentlig regi, og gir et felles grunnlag for videre samarbeid mellom departementene og sosiale entreprenører på området.