Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Barneministeren besøker utstyrsboden Marie P

Flere barn får delta gjennom tilskudd mot barnefattigdom

11.05.2018: – Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha muligheter for å delta på ferie- og fritidsaktiviteter på lik linje med alle andre. Jeg er glad for at vi nå har en historisk satsing som legger til rette for at flere barn og unge kan delta på aktiviteter sammen med klassekamerater og venner, uavhengig av foreldrenes inntekt, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Loveleen Brenna og statsråd Linda Hofstad Helleland

#UngIDag - Nytt utvalg for barn og unge

04.05.2018: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) har satt ned et offentlig utvalg som skal se på likestillingsutfordringer barn og unge møter i hverdagen.

Dokumenter

Rundskriv om kommunale vigsler (Q-11/2017)

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. Bestemmelsene om inngåelse av ekteskap følger av ekteskapsloven kapittel 3.

Samarbeid om sosialt entreprenørskap

Rapporten «Samarbeid om sosialt entreprenørskap» gjennomgår utfordringer som aktører i feltet har tatt opp i møter og utredninger, aktuelle virkemidler og tiltak i offentlig regi, og gir et felles grunnlag for videre samarbeid mellom departementene og sosiale entreprenører på området.