Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Jente med lyst hår ser inn i kameraet

Lansering av kompetansestrategi i barnevernet

31.10.2017: Det trengs et kraftig kompetanseløft i barnevernet, derfor har regjeringen satt i gang en historisk satsing. Det er i statsbudsjettet for neste år foreslått 80 millioner kroner som skal brukes på videreutdanninger, forbedring av grunnutdanningene, nytt opplæringsprogram, læringsnettverk og egne veiledningsteam.

Familie til samtale

Historisk kompetanseløft i barnevernet

12.10.2017: Regjeringa føreslår over 80 millionar kroner til kompetanseheving i det kommunale barnevernet for å hjelpe barn i barnevernet tidlegare og betre.

Dokumenter

Mer kunnskap - bedre barnevern

Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024

Prop. 168 L

Endringer i foreldrepenger

Endringene vil også gjøre regelverket enklere å forstå for brukerne og mindre komplisert å forvalte for etaten. Endringene vil legge til rette for nye IKT-systemer i Arbeids- og velferdsetaten.