Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Ill.foto adopsjon

Forslag til endringer i adopsjonsforskriften

05.02.2019: Regjeringen sender i dag på høring et forslag om større fleksibilitet for adopsjonssøkere.

Digital forbruker

Får beholde fem års reklamasjonsfrist

31.01.2019: Norske forbrukere får beholde fem års reklamasjonsfrist på varer. I flere år har norske myndigheter kjempet for at EU ikke skulle redusere denne fristen til to år.

Dokumenter

Høring:

Forslag til endringer i adopsjonsforskriften

Departementet sender på høring forslag om endring i adopsjonsforskriften slik at det fortsatt skal være én godkjenningsramme ved adopsjon, men at de som ønsker det kan søke om å bli utredet og godkjent for adopsjon av bare ett barn under 5 år.

Høring:

Forslag om endringer i pakkereiseloven

Barne- og likestillingsdepartementet foreslår å endre forskriften for å gjøre den teknologinøytral, slik at det legges til rette for digitale løsninger for dokumentasjon av vigsel og vigselsmyndighet, og registrering av vigsel.

Til toppen