Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Mannlig hånd på rullestolhjul

17,35 millioner kroner i tilskudd til universell utforming

14.03.2018: – Et viktig mål for denne regjeringen er at samfunnet skal ha plass til alle, uavhengig av funksjonsevne. Universell utforming bidrar til likeverd og like muligheter, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Linda Hoffstad Helleland

Likestillingsspørsmål på 1-2-3

07.03.2018: Innlegg holdt på konferansen Likestillingsspørsmål 1-2-3, arr. av Institutt for samfunnsforskning og CORE.

Dokumenter

Rundskriv om kommunale vigsler (Q-11/2017)

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. Bestemmelsene om inngåelse av ekteskap følger av ekteskapsloven kapittel 3.

Samarbeid om sosialt entreprenørskap

Rapporten «Samarbeid om sosialt entreprenørskap» gjennomgår utfordringer som aktører i feltet har tatt opp i møter og utredninger, aktuelle virkemidler og tiltak i offentlig regi, og gir et felles grunnlag for videre samarbeid mellom departementene og sosiale entreprenører på området.