Barne- og likestillingsdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Statsråd Solveig Horne legger fram barnevernsreformen

24.03.2017: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) legger fredag 31. mars fram proposisjonen om barnevernsreformen.

Nesten 30 millionar til aktivitetar for barn og unge i byane

22.03.2017: Tilskotsordninga Barn og ungdomstiltak i større bysamfunn skal bidra til betre oppvekst- og levekår for barn og unge i byane gjennom møteplassar og aktivitetar.

Dokumenter

Forslag til forenklinger i regelverket om foreldrepenger

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til forenklinger i foreldrepengeordningen. Forslagene vil tilpasse regelverket til Arbeids- og velferdsetatens nye IKT-systemer for foreldrepenger. Endringene vil også gjøre regelverket enklere å forstå for brukerne og mindre komplisert å forvalte for etaten.

Handlingsplan LHBTI: Trygghet, mangfold, åpenhet

Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020.