Barne- og likestillingsdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Vil styrke fars mulighet til foreldrepermisjon ved samlivsbrudd

17.02.2017: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) vil ha som hovedregel at foreldrene selv skal avtale hvordan foreldrepermisjonen fordeles ved samlivsbrudd.

Bedre klagetilbud styrker forbrukervernet

17.01.2017: En ny lov skal bidra til at forbrukerne kan få en rask og billig avgjørelse i klagesaker, uten å måtte gå til domstolene.

Dokumenter

Høring - forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

I forslaget til ny lov vil tilbudet ikke lenger være en del av barnevernet, men tilbudet skal bygge på en barnefaglig og flyktningefaglig standard.

Handlingsplan LHBTI: Trygghet, mangfold, åpenhet

Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020.