Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

RNB: 3 millioner kroner til prosjektet Våre nye barn

11.05.2016: Regjeringen foreslår 3 millioner kroner til SOS-barnebyer for å sette i gang prosjektet Våre nye barn. Prosjektet skal utvikle en ny modell for hvordan kommunene bedre kan ta imot, bosette og integrere enslige mindreårige flyktninger.

Nå er tilskudd mot barnefattigdom fordelt

21.04.2016: I 2016 fordeles om lag 164 millioner kroner til tiltak for å motvirke og dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Nå er det klart hvilke tiltak som mottar støtte, for å legge til rette for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer.

Dokumenter

Stortingsmelding:

Trygghet og omsorg — Fosterhjem til barns beste

Meldingen omhandler fosterhjemsomsorgen i Norge. Regjeringen ønsker en fosterhjemsomsorg som gir barn og unge den omsorg og støtte de trenger for å utvikle sine evner og bli selvstendige voksne.

Retningslinjer om barnevern over landegrensene

Retningslinjene vil gi informasjon om hvordan barnevernet kan håndtere sakene, herunder om undersøkelser, tiltak og mulighetene for alternativ oppfølging av barnet i utlandet. Det er også et eget kapittel om barneverntjenestens samarbeid med utlendingsmyndighetene.