Barne- og likestillingsdepartementet

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Barne- og familieminister

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Tema og innsikt

Jente

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 % av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Far og barn

Foreldrepengar, barnetrygd og kontantstønad

Dei to viktigaste overføringane til barnefamiliane i Noreg er barnetrygda og foreldrepengane. Barnetrygda er ei støtte til familiane som skal dekkje noko av kostnadene ved å ha barn. Den går til alle familiar med barn under 18 år.

Kvinne som handler

Gjeldsinformasjonsloven

Den store og økende forbruksgjelden blant nordmenn er bekymringsfull. Høy gjeld kan skape en rekke problemer for den det gjelder. Nå tilbys finansforetak en løsning som skal hjelpe dem til å gjøre en mer korrekt kredittvurdering av dem som søker usikret forbrukskreditt.

Dokumenter

Høyring:

Utgreiing om trygge rammer for fosterheimar

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt NOUen «Trygge rammer for fosterhjem» på høyring. Høyringsfristen er 20. mai 2019.

Høring:

Forslag om endring i forskrift om adopsjon

Departementet sender på høring forslag om endring i adopsjonsforskriften slik at det fortsatt skal være én godkjenningsramme ved adopsjon, men at de som ønsker det kan søke om å bli utredet og godkjent for adopsjon av bare ett barn under 5 år.

Aktuelt fra departementet

Barn som tegner

Barnetryden øker:

– Et historisk løft for barnefamiliene

25.03.2019: 29. mars kommer månedens barnetrygd på konto for landets foreldre. For første gang på over 20 år er summen økt.

Gutta bak ungdomskafeen. Ali Al Shemmari til høyre; Shad Ibrahim Hussein til venstre

Nye muligheter til å være med på ferie- og fritidsaktiviteter for barn og unge

01.03.2019: I 2019 har regjeringen økt støtten til ferie- og fritidstiltak for barn som vokser opp i familier med lavinntekt til om lag 312 millioner kroner. Nå deles de første midlene ut til 66 tiltak over hele landet som kommer barn og unge til gode.

Til toppen