Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Bent Høie, Linda Hofstad Helleland og Per Arthur Andersen

Helsesøster blir helsesykepleier

13.09.2018: Tittelen helsesøster blir nå erstattet med helsesykepleier. Hensikten med en kjønnsnøytral tittel er å rekruttere flere menn inn i yrket, og å senke terskelen for unge gutter til å oppsøke helsehjelp.

#UngIDag-utvalget

#UngIDag tek fatt i likestillingsutfordringane blant barn og unge

28.08.2018: – Eg har store forventningar til #UngIDag-utvalet og det dei skal levere. Innspela frå #UngIdag blir avgjerande for å finne tiltak mot dei ulike likestillingsutfordringane dagens unge møter, seier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Dokumenter

Høring:

Forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring et forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Høring:

Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Departementet foreslår endringer om adopsjonsforberedende kurs og vilkår for adopsjonsorganisasjonenes driftstillatelser.

Til toppen