Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Utvalsleiar Ann-Kristin Olsen

Utgreiing om vald og overgrep mot barn overlevert barneministeren

22.06.2017: Barnevaldsutvalet har gjennomgått alvorlege saker der barn og ungdom har vore utsette for vald, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. I dag overleverte dei utgreiinga til barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Familie lager mat sammen

Ny strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser

14.06.2017: - Personer med funksjonsnedsettelser har rett på gode og helhetlige tjenester og likeverdige liv. Derfor setter regjeringen i gang arbeidet med en ny strategiplan, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Dokumenter

Forslag til forenklinger i regelverket om foreldrepenger

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til forenklinger i foreldrepengeordningen. Forslagene vil tilpasse regelverket til Arbeids- og velferdsetatens nye IKT-systemer for foreldrepenger. Endringene vil også gjøre regelverket enklere å forstå for brukerne og mindre komplisert å forvalte for etaten.

Handlingsplan LHBTI: Trygghet, mangfold, åpenhet

Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020.