Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Ung gutt skater.

Regjeringen styrker fritidstilbudet for barn og unge i byene

08.06.2018: I 2018 fordeles til sammen 35,6 millioner kroner fordelt på 63 tiltak gjennom tilskuddsordningen «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn». Dette kan være for eksempel fritidsklubber, kulturverksteder, ungdomskaféer og skateparker.

Møte om kroppspress

Vil ha retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier

05.06.2018: – Kroppspress fra sosiale medier er krevende for mange barn og unge, og kan føre til dårligere psykisk helse. Vi trenger en økt bevissthet og retningslinjer som kan motvirke dette, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Dokumenter

Høring:

Forslag om å utvide kvotene ved 80 prosent uttak av foreldrepenger

Barne- og likestillingsdepartementet sender på høring forslag om å utvide kvotene ved 80 pst. uttak av foreldrepenger. I tillegg foreslår departementet å bytte ut begrepene mødrekvoten og fedrekvoten.

Høring:

Forskrift om adopsjon

Departementet foreslår endringer om adopsjonsforberedende kurs og vilkår for adopsjonsorganisasjonenes driftstillatelser.