Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Ny barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland sammen med avtroppende statsråd Solveig Horne

Linda Hofstad Helleland er ny barne- og likestillingsminister

17.01.2018: BLD fikk i dag ny statsråd, statssekretær og politisk rådgiver.

Par som står mot hverandre med sola i bakgrunnen

Endringer i ekteskapsloven

21.09.2017: Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler.

Dokumenter

Rundskriv om kommunale vigsler (Q-11/2017)

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. Bestemmelsene om inngåelse av ekteskap følger av ekteskapsloven kapittel 3.

Samarbeid om sosialt entreprenørskap

Rapporten «Samarbeid om sosialt entreprenørskap» gjennomgår utfordringer som aktører i feltet har tatt opp i møter og utredninger, aktuelle virkemidler og tiltak i offentlig regi, og gir et felles grunnlag for videre samarbeid mellom departementene og sosiale entreprenører på området.