Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

""

Statsbudsjettet 2018

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjettet 2018 torsdag 12. oktober. Her finner du budsjettforslaget og pressemeldingene om satsingene fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Familie til samtale

Historisk kompetanseløft i barnevernet

12.10.2017: Regjeringa føreslår over 80 millionar kroner til kompetanseheving i det kommunale barnevernet for å hjelpe barn i barnevernet tidlegare og betre.

Dokumenter

Prop. 167 L

Endringer i barneloven og straffeloven

Det foreslås å innføre en plikt for dommeren til å vurdere kontaktforbud når noen domfelles for bestemte former for vold eller overgrep mot barn. Det foreslås også en ny bestemmelse om at samvær ikke kan gjennomføres eller avtales når det er ilagt et kontaktforbud eller besøksforbud overfor barnet.

Prop. 168 L

Endringer i foreldrepenger

Endringene vil også gjøre regelverket enklere å forstå for brukerne og mindre komplisert å forvalte for etaten. Endringene vil legge til rette for nye IKT-systemer i Arbeids- og velferdsetaten.