Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Jente på brygge

Endringer i barnevernloven fra 1. juli

28.06.2018: Flere endringer i barnevernloven skal gi bedre hjelp til barn og familier i barnevernet. Barns medvirkning blir styrket, og barnevernets oppfølging av barn og foreldre skal bli bedre.

Illustrasjonsbilde: mor og sønn

Ny strategi for foreldrestøtte

29.06.2018: Å gi hjelp og støtte til foreldre er noko av det viktigaste vi kan gjere for å førebygge vald og omsorgssvikt. Den nye strategien for foreldrestøtte skal vise retning for korleis vi kan gi god og riktig hjelp til alle foreldre som treng det.

Dokumenter

Høring:

Forslag om å utvide kvotene ved 80 prosent uttak av foreldrepenger

Barne- og likestillingsdepartementet sender på høring forslag om å utvide kvotene ved 80 pst. uttak av foreldrepenger. I tillegg foreslår departementet å bytte ut begrepene mødrekvoten og fedrekvoten.

Høring:

Forskrift om adopsjon

Departementet foreslår endringer om adopsjonsforberedende kurs og vilkår for adopsjonsorganisasjonenes driftstillatelser.