Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Nå er tilskudd mot barnefattigdom fordelt

21.04.2016: I 2016 fordeles om lag 164 millioner kroner til tiltak for å motvirke og dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Nå er det klart hvilke tiltak som mottar støtte, for å legge til rette for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer.

Ansvar, frihet og valgmuligheter for familiene

15.04.2016: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) la i dag fram regjeringens familiemelding. Meldingen løfter fram familien som samfunnets grunnleggende enhet, byggestein og verdiformidler. Det er 13 år siden forrige familiemelding ble lagt fram for Stortinget.

Dokumenter

Stortingsmelding:

Trygghet og omsorg — Fosterhjem til barns beste

Meldingen omhandler fosterhjemsomsorgen i Norge. Regjeringen ønsker en fosterhjemsomsorg som gir barn og unge den omsorg og støtte de trenger for å utvikle sine evner og bli selvstendige voksne.

Retningslinjer om barnevern over landegrensene

Retningslinjene vil gi informasjon om hvordan barnevernet kan håndtere sakene, herunder om undersøkelser, tiltak og mulighetene for alternativ oppfølging av barnet i utlandet. Det er også et eget kapittel om barneverntjenestens samarbeid med utlendingsmyndighetene.