Avdelingsdirektør Berit Halvorsen

Avdelingsdirektør Berit Halvorsen

E-post: berit.halvorsen@kld.dep.no
Telefon: 22 24 59 70