Organisering og ledelse i Olje- og energidepartementet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk. Olje- og energidepartementet har fire avdelinger samt stabsfunksjoner. Departementet ledes av olje- og energiministeren. Statsråden har en politisk stab med to statssekretærer og en politisk rådgiver.