Olje- og energidepartementet

Om Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk. Olje- og energidepartementet har fire avdelinger samt stabsfunksjoner. Departementet ledes av olje- og energiministeren. Statsråden har en politisk stab med  statssekretær(er) og en politisk rådgiver.