Anbud og konsesjoner

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 241-260 av 308 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen - Kirkenes

  28.06.2004 Anbud Samferdselsdepartementet

  Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes Drift av kystrute Bergen – Kirkenes 2005 - 2012: Samferdselsdepartementet underteiknar avtale med OVDS og TFDS(21.12.04) Nyheter, oppdateringer og

 • Anbudsinnbydelse: Ruteflygninger Finnmark og Nord-Troms

  12.12.2003 Anbud Samferdselsdepartementet

  Anbudsinnbydelse Ruteflygninger Finnmark og Nord-Troms 7. juli 2004 – 31. mars 2007 Frist for å levere inn anbud er mandag 5. januar 2004 kl. 1500. Pressemelding om anbudsutlysningen Anbudsinnbydelse Ruteflygninger Finnmark og Nord-Troms

 • Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013

  27.06.2003 Konsesjon Kulturdepartementet

  Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Med hjemmel i § 2-1, 1. og 2. ledd i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting har Kultur- og kirkedepartementet 27. juni 2003 fastsatt følgende vilkår

 • Vedtak om avslag på søknad om konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert radio i det femte riksnettet i FM-båndet

  27.06.2003 Konsesjon Kulturdepartementet

  Kanal 5 Norge AS Håkon VIIs gt. 2 Postboks 845 Sentrum 0104 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 2003/1673 ME/ME3 tab:MK 27.06.2003 Vedtak om avslag på søknad om konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert radio i det femte riksnettet i FM-båndet I Kultur

 • Vedtak om tildeling av konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio i det femte riksnettet i FM-båndet

  27.06.2003 Konsesjon Kulturdepartementet

  P4 - Radio Hele Norge ASA 2626 Lillehammer Deres ref. Vår ref. Dato 2003/1672 ME/ME3 tab:MK 27.06.2003 Vedtak om tildeling av konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio i det femte riksnettet i FM-båndet I Kultur- og kirkedepartementets

 • Vedlegg til pressemelding. Fakta om digitalt bakkenett.

  27.06.2003 Konsesjon Kulturdepartementet

  Vedlegg til pressemelding. Fakta om digitalt bakkenett. Overføring av tradisjonelt analogt fjernsyn foregår ved at radiobølgene som sendes ut over nettet "simulerer" opprinnelig lyd og bilde. Signalene står i et analogt forhold til lyden og bildet

 • Nytt riksnett for radio – lokalisering

  30.04.2003 Konsesjon Kulturdepartementet

  Wiersholm, Mellbye & Bech v/ adv. John S. Gulbrandsen Postboks 1400 Vika 0115 Oslo Nytt riksnett for radio – lokalisering Deres ref. Vår ref. Dato JG-32046 2003/1441 ME/ME3 KKL:elt 28.04.2003 Vi viser til Deres brev av 24. april d.å. vedrørende

 • Ruteflygninger Lakselv - Tromsø v.v., Andenes - Bodø v.v., Andenes - Tromsø v.v. 1.1.2004-31.3.2006

  10.04.2003 Anbud Samferdselsdepartementet

  Anbudsinnbydelse Ruteflygninger Lakselv – Tromsø v.v., Andenes – Bodø v.v., Andenes – Tromsø v.v. 1.12004 – 31.3.2006 Frist for å levere inn anbud er mandag 12. mai 2003 kl. 1500. Anbudsåpning skjer tirsdag 15. mai 2003 kl. 1300. Pressemelding om

 • Foreløpig frekvensplan for sendernettet

  28.02.2003 Konsesjon Kulturdepartementet

  Foreløpig frekvensplan for sendernettet I brev av 22. januar 2003 opplyser Post- og teletilsynet følgende når det gjelder frekvensplanen for sendernettet for konsesjonen: "Post- og teletilsynet (PT) viser til tidligere innspill vedrørende

 • Søknadsdokument for radiokonsesjon

  28.02.2003 Konsesjon Kulturdepartementet

  Søknadsdokument for radiokonsesjon Kultur- og kirkedepartementet 1. Innledning Post- og teletilsynet la i desember 2001 fram en rapport om mulighetene for å etablere et nytt riksnett for radio i FM-båndet i Norge. Rapporten ble sendt på høring av

 • Konsesjon for en ny reklamefinansiert radiokanal i det femte riksnettet i FM-båndet

  24.01.2003 Konsesjon Kulturdepartementet

  Konsesjon for en ny reklamefinansiert radiokanal i det femte riksnettet i FM-båndet Kultur- og kirkedepartementet vedtok fredag 27. juni 2003 å gi P4 Radio Hele Norge ASA konsesjonen til reklamefinansierte radiosendinger i det femte riksnettet i

 • Innsyn i saksdokumenter

  07.01.2003 Konsesjon Kulturdepartementet

  Innsyn i saksdokumenter Alle dokumentene er i pdf-format. For å kunne lese disse må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

 • Brev til Kultur- og kirkedepartementet fra P4 Radio Hele Norge ASA v/Rune Brynhildsen vedr. P4 og eScienza

  03.01.2003 Konsesjon Kulturdepartementet

  Brev til Kultur- og kirkedepartementet fra P4 Radio Hele Norge ASA v/Rune Brynhildsen vedr. P4 og eScienza 22. oktober 2002 Svarbrev fra Kultur- og kirkedepartementet (28.10.2002) -----Original Message----- From: Rune Brynhildsen Sent:

 • Vedtak om tildeling av konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio i FM-båndet

  20.12.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Vedtak om tildeling av konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio i FM-båndet Pressemelding om vedtaket Konsesjonsvilkår for Kanal4 AS i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Brev til Kanal4 om vedtak om

 • Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon

  16.10.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Oslo, 3. oktober 2002 Deres ref. 2002/3223 ME/ME3 chr:elt Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon Det vises til Deres brev av 30. september d.å. Når det gjelder våre

 • Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon

  16.10.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Bergen, 07.10.02 Deres ref. 2002/3223 ME/ME3 tab:elt Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon Vi viser til Deres brev av 30. september 2002 om Kanal 2s konsesjonssøknad. Det

 • Konsulentbistand i søknadsbehandlingen

  16.10.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Likelydende brev til Kanal 2, Kanal 4, Norsk Akademisk Radio Råd, P4 Radio Hele Norge, Radio 2, Radio VG Deres ref. Vår ref. Dato 2002/733 ME/ME3 ASK:elt 26.09.2002 Konsulentbistand i søknadsbehandlingen Vi viser til Deres søknad mottatt 4.

 • Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon

  16.10.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Kanal 2 AS Postboks 7222 5020 Bergen Deres ref. Vår ref. Dato 2002/3223 ME/ME3 tab:elt 30.09.2002 Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon Kultur- og kirkedepartementet viser til Deres søknad av 3. september 2002 om radiokonsesjon. I

 • Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon

  16.10.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  P4 Radio Hele Norge AS v/Rune Brynhildsen Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Dato 2002/3223 ME/ME3 chr:elt 30.09.2002 Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon Kultur- og kirkedepartementet viser til Deres søknad av 4.

 • Utlysing av konsesjon for riksdekkende radio

  16.10.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  TV Invest AS Erik Rynning Aslaug Vaas vei 4 0766 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 2002/733 ME ASK:elt 27.09.2002 Utlysing av konsesjon for riksdekkende radio Vi viser til Deres brev av 27. august i år om utlysing av konsesjonen til riksdekkende