Tildelingsbrev, instruksar og årsrapportar – Arbeids- og sosialdepartementet

Oversikt over tildelingsbrev og instruksar frå Arbeids- og sosialdepartementet til underliggande verksemder, samt verksemdenes årsrapportar.

Arbeidsretten er ein særdomstol som handsamer tvistar om gyldigheit og tolking av tariffavtalar og visse tvistar om fortolking av arbeidstvist- og tenestetvistloven sine reglar, tvistar om brot på tariffavtalar og om sanksjonar ved slike avtalebrot. Arbeidsretten handsamer også tvistar om erstatningsansvar ved avtalebrot og ulovleg stans i arbeidet. Les meir om Arbeidsretten. 

2021: Tildelingsbrev (PDF)
2020: Tildelingsbrev (PDF)
2019: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2018: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2017: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF) 
2012: Tildelingsbrev (PDF) 

Noregs forskingsråd er administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet, men alle departementa som har løyvingar til forsking gjennom Forskingsrådet, sender eigne tildelingsbrev. Du finn Arbeids- og sosialdepartementet og andre departement sine tildelingsbrev til Noregs forskningsråd frå lenkane under:

2020: Tildelingsbrev for Noregs forskingsråd for 2020
2019: Tildelingsbrev for Noregs forskingsråd for 2019
2018: Tildelingsbrev for Noregs forskingsråd for 2018
2017: Tildelingsbrev for Noregs forskingsråd for 2017 
2016: Tildelingsbrev for Noregs forskingsråd for 2016
2015: Tildelingsbrev for Noregs forskingsråd for 2015
2014: Tildelingsbrev til Norges forskningsråd for 2014

Institusjonen si oppgåve er å mekle i interessetvistar mellom partane i arbeidslivet, dvs. tvistar om oppretting eller revisjon av tariffavtalar. Verksemda blir leia av riksmeklaren. Les meir om Riksmeklaren.

2021: Tildelingsbrev (PDF)
2020: Tildelingsbrev (PDF)
2019: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF – riksmekleren.no)
2018: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2017: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF)
2012: Tildelingsbrev (PDF)

Statens pensjonskasse administrerer pensjonsordninga for statstilsette og store delar av undervisnings- og forskingssektoren. Medlemskap i Statens pensjonskasse er obligatorisk for statstilsette. Les meir om Statens pensjonskasse.

Instruks

Tildelingsbrev og årsrapporter

2020: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF)
2019: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF) | Årsrapport (spk.no)
2018: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 5 (PDF) | Årsrapport (PDF)
2017: Årsrapport (PDF)Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF)supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF)supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF)supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF)supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF) | Årsrapport (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF)
2012: Tildelingsbrev (PDF)