Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tildelingsbrev og årsrapporter – Justis- og beredskapsdepartementet

Oversikt over tildelingsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet og årsrapporter fra underliggende virksomheter.

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene.

Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

 

Hovedinstruks til politidirektøren (PDF)

 

2019: Tildelingsbrev (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF) 

2017: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF) | Revisjonsberetning (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport 

2013: Tildelingsbrev (PDF)

 


Omorganisert eller avviklet virksomhet

 

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) var et statlig forvaltningsorgan som hadde ansvar for drift og utbygging av Nødnett. Direktoratet ble opprettet 1. april 2007 og var underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Det ble lagt ned 1. mars 2017, og oppgavene overført til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

2017: Tildelingsbrev (PDF) 

2016: Tildelingsbrev PDF) 

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF) 

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF) 

2013: Tildelingsbrev (PDF) 

   

Ansvaret for styringen av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ble overført til Kunnskapsdepartementet fra 1. mai 2018.

2018: Tildelingsbrev (PDF) 

2017: Tildelingsbrev (PDF) 

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF) | Revisjonsberetning (PDF)

Til toppen