Lover og regler

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gjeldende lover og forskrifter. En slik oversikt finner du på nettstedet Lovdata.

Viser 6861-6880 av 7122 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • M-73/1993 - Beregning av erstatning for svikt i honningproduksjon

  (10.12.1993)

  10.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-73/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/12873 10.12.1993 Til Fylkesmannen, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Landbrukskontoret, jordbruksetaten, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag,

 • Del II-nr. 2/1993

  Konfliktråd. Regler og retningslinjer om megling i konfliktråd.

  06.12.1993 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv Del II-nr. 2/1993 Dato: 06.12.1993 Konfliktråd. Regler og retningslinjer om megling i konfliktråd Klikk her for å laste ned dokumentet (pdf) Dette dokumentet er lagret som en PDF-fil. For å kunne lese denne må

 • M-69/1993 - Forskrift om katastrofeordningen i honningproduksjon og vedtekter for fondet for katastrofeordningen i planteproduksjon, m m.

  (03.12.1993)

  03.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-69/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/02372 03.12.1993 Til Fylkesmannen, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Landbrukskontoret, jordbruksetaten, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag,

 • M-63/1993 - Kontroll av investeringstilskott - Rapportering og resultater

  (18.11.1993)

  18.11.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-63/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/11614 18.11.1993 Til Fylkesmannen, Landbruksavdelingen Kontroll av investeringstilskott - Rapportering og resultater Innhold: Kontroll av

 • Forskrift om transporttilskott i skogbruket

  11.11.1993 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  stsett av Landbruksdepartementet 11. november 1993 i medhald av Stortingets årlege budsjettvedtak.

  Se forskriften på lovdata.no

 • M-64/1993 - Ny forskrift om transporttilskott i skogbruket

  (11.11.1993)

  11.11.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-64/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/11811 11.11.1993 Til Fylkesmennene, Landbruksavdelingen, Norges Skogeierforbund, Norsk Skogbruksforening, Norsk Virke A/S, Drammen, Norsk Virke A/S, Skogn,

 • M-59/1993 - Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon og vedtekter for fondet for katastrofeordningen i planteproduksjon, m m.

  (03.11.1993)

  03.11.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-59/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/08670 03.11.1993 Til Fylkesmannen, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Landbrukskontoret, jordbruksetaten, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag,

 • M-57/1993 - Satser for årsverktillegg for husdyrproduksjon

  (16.10.1993)

  16.10.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-57/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/10802 16.10.1993 Rundskrivet er lagt ut som PDF – les det her Satser for årsverktillegg for husdyrproduksjon </p

 • M-58/1993 - Rapport om regnskap og tilsyn 1992 for avløserlag

  (15.10.1993)

  15.10.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • M-56/1993 - Avlingsmengder - prognoser for 1993

  (30.09.1993)

  30.09.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-56/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/10214 30.09.1993 Til Fylkesmannen, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Statistisk sentralbyrå, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning,

 • M-54/1993 - Framtidige prinsipper for tilsyn med slakterier og slakterivirksomhet og utøvelse av offentlig kjøttkontroll

  22.09.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-54/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/09950 22.09.1993 Til Det kommunale næringsmiddeltilsyn, fylkesveterinærene og distriktsveterinærene Framtidige prinsipper for tilsyn med slakterier og

 • T-6/93 Overføring av myndighet

  Overføring til fylkesmannen av myndighet vedrørende lovlighetskontroll etter kommuneloven. Vedtak etter plan- og bygningslovens planbestemmelser

  21.09.1993 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Rundskriv T-­6/93 21.09.93 Det vises til rundskriv H-25/92 av 1. juni 1993 fra Kommunal og arbeidsdepartementet om overføring av myndighet etter kommuneloven mv. Nr. 4 A i rundskrivet (s. 6­10)

 • M-55/1993 - Føresegner for landbruksstyra

  R-364 (20.09.1993)

  20.09.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • M-52/1993 - Informasjon om oppnevning av ny Kontaktgruppe

  (17.09.1993)

  17.09.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-52/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/09676 17.09.1993 Vedlegg: Oversikt over medlemmer, varamedlemmer og sekretær i Kontaktgruppa Medlemmer og varamedlemmer i Kontaktgruppa for

 • Rundskriv H-50/93

  Plan- og bygningslovens § 107: Kommunenes kontroll med oppsetting av skilt og reklameinnretninger. Vedtekter, sanksjoner og forholdet til annen lovgivning.

  12.09.1993 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • M-49/1993 - Oppheving av forskrifter om mædi

  (20.08.1993)

  20.08.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-49/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/08869 20.08.1993 Til alle veterinærer Oppheving av forskrifter om mædi Med virkning fra 1. september 1993 oppheves Forskrifter om forbod mot å føra/flytta

 • M-48/1993 - Budsjett m.v. for bruk av rentemidler i 1994

  (19.08.1993)

  19.08.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-48/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/08865 19.08.1993 Til Fylkesmennene, Landbruksavdelingene Budsjett m.v. for bruk av rentemidler i 1994 Departementet ber med dette om at budsjetteringen for

 • M-47/1993 - Ringtest 1992/93 - resultater norske laboratorier - supplerende test

  (19.08.1993)

  19.08.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-47/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1992/12747 19.08.1993 Til alle forsøksringene, fylkesmennenes landbruksavdelinger, landbrukskontorene, i jordbruksetaten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og

 • Forskrift om planteforedlerrett

  06.08.1993 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 6. august 1993 med hjemmel i lov 12. mars 1993 nr. 32 om planteforedlerrett (planteforedlerloven) og delegeringsvedtak av 14. mai 1993 nr. 345.Endringer: Endret ved forskrifter 6

  Se forskriften på lovdata.no

 • R-17/93 Billighetsnedsettelse av skatt og arbeidsgiveravgift mv.

  16.07.1993 Rundskriv Finansdepartementet

  R-17/93 Billighetsnedsettelse av skatt og arbeidsgiveravgift mv. Les rundskrivet her (pdf). Rundskrivet er laget i PDF-format, og du trenger derfor Acrobat Reader for å lese dokumentet. Hvis du ikke har Acrobat Reader kan den hentes her: