Søk i tolkningsuttalelser

Det finnes også en strukturert oversikt: Tolkningsuttalelser etter rettsområde, lov m.m.

Viser 1701-1712 av 1712 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • § 28 - Retting av pasientjournal

  27.06.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/00478 E RM/JEW Dato: 27.06.1996 Retting av pasientjournal Vi viser til Statens helsetilsyns brev 1 februar 1996, hvor Lovavdelingen er bedt om å vurdere hvorvidt en lege har rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven § 28 i

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven

 • §§ 11 og 34 - Søknad om rett til mineralleting i Finnmark – utsettelse av klagebehandling

  21.06.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/7375 E RM Dato: 21.06.1996 Søknad om rett til mineralleting i Finnmark – utsettelse av klagebehandling (1) Vi viser til samtale 20 juni 1996 mellom byråsjef Henrik Valeur og fung lovrådgiver Reidar Myhre. Lovavdelingen er

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven

 • § 11 - Barneloven - pålegg om blodprøve

  19.06.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr. 1996/07267 E KJR/JEW Dato: 19.06.1996 Barneloven - pålegg om blodprøve Vi viser til brev 6 juni 1996 der Barne- og familiedepartementet ber Lovavdelingen vurdere hvorvidt fylkestrygdekontoret kan begjære bruk av tvangsmidler til

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Barneloven

 • Artikkel 10 - Regulering av eierskap i mediene - forholdet til grunnloven § 100

  07.06.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/6556 E EA/TAH Dato: 07.06.1996 Regulering av eierskap i mediene - forholdet til grunnloven § 100 Vi viser til Kulturdepartementets notat 21 mai 1996, der Kulturdepartementet ber om en vurdering av om regulering av eierskap i

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Den europeiske menneskerettighetskonvensjon

 • § 100 - Regulering av eierskap i mediene - forholdet til grunnloven § 100

  07.06.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/6556 E EA/TAH Dato: 07.06.1996 Regulering av eierskap i mediene - forholdet til grunnloven § 100 Vi viser til Kulturdepartementets notat 21 mai 1996, der Kulturdepartementet ber om en vurdering av om regulering av eierskap i

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Grunnloven

 • § 6-1 - Kjønnstesting og bioteknologiloven

  07.05.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/5849 E MH Dato: 07.05.1996 Kjønnstesting og bioteknologiloven 1 Vi viser til overlevert materiale uten følgeskriv 6 mai 1996. Sosial- og helsedepartementet har bedt om svar innen tirsdag 7 mai 1996. Det foreligger ikke noe

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Bioteknologiloven

 • § 7 - Oppbevarte møbler

  19.04.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 96/04938 E EB Dato: 19.04.1996 Oppbevarte møbler Vi viser til brev 15 april 1996. Lov 29 mai 1953 nr 1 om rett for handverkarar o a til å selja ting som ikke vert henta gjelder etter § 1 bare for den som har til næring "å setja i

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Hittegodsloven

 • § 1 - Yrkesskadeforsikring for frivillige under større idrettsarrangementer

  12.04.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr. 1996/03291 E KJR Dato: 12.04.1996 Yrkesskadeforsikring for frivillige under større idrettsarrangementer Vi viser til brev 4 mars 1996 med spørsmål knyttet til forskrift 13 oktober 1989 nr 1041 gitt i medhold av yrkesskadeforsikringsloven §

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Yrkesskadeforsikringsloven

 • § 2 - Anmodning om endring av lov om naturskadeforsikring

  28.03.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr. 1996/03147 E KJR/AS Dato: 28.03.1996 Anmodning om endring av lov om naturskadeforsikring Vi viser til brev av 20.2.96 fra Forbrukerrådet m fl med anmodning om å endre lov 16 juni 1989 nr 70 om naturskadeforsikring § 2 første ledd slik at

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Naturskadeforsikringsloven

 • Generelt - Endringer i forsinkelsesrenten

  26.03.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr. 1996/4101 E LST Dato: 26.03.1996 Endringer i forsinkelsesrenten Vi viser til telefaks 20 mars 1996 og vedlagte kopi av "Inkassonyheter fra NIF". Det er i denne meldingen gitt uttrykk for at tidligere dommer og rettsavgjørelser hvor

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forsinkelsesrenteloven

 • § 2-8 - Prioritetsrekkefølgen ved lønnstrekk

  16.02.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/1065 E RM/LST/JS Dato: 16.02.1996 Prioritetsrekkefølgen ved lønnstrekk Vi viser til brev 18 januar 1996, hvor det reises spørsmål om straffe­skyld må være fastslått – ved dom eller vedtatt forelegg – for at et krav skal gis

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Dekningsloven

 • § 20 - Inkassoforskriften kapittel 2 og avdragsordninger

  22.01.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 96/928 E KHR Dato: 22.01.1996 Inkassoforskriften kapittel 2 og avdragsordninger Inkassoforskriften kapittel 2 stiller opp maksimalsatser for skyldnerens ansvar for fordringshaverens utenrettslige inndrivingskostnader. Etter § 2-3

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Inkassoloven