Høring - forslag til endringer i forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester samt endrede konsesjonsvilkår ved midlertidig forlengelse av eksisterende konsesjoner for lokalradio på FM fra 2022 til 2026

Bakgrunnen for forslaget er at lokalradioene trenger mer tid til å gjennomføre den digitale overgangen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.06.2021