Høring av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Kulturdepartementet sender på høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. mars 2011 og avleverte sin utredning 4. mars 2013.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2013

Viser 1-100 av 279 treff.

  • Side 1 av 3
  • Side 1 av 3