Strømnettet

Bilde av kraftmaster i solnedgang.

Strømforsyning og strømnettet

Sikker og pålitelig strømforsyning er avgjørende i et moderne samfunn, og Norge har et omfattende strømnett som transporterer kraft fra produsenter til forbrukere.

Kraftmast mot rosa og blå himmel

Kraftmarkedet og strømpris

Markedsprisen på strøm fastsettes på Nord Pool og avhenger av tilbud og etterspørsel. Norge er en del av et felles nordisk kraftmarked og innlemmet i kraftmarkedet i Europa.

Kraftmast mot gul himmel

Kraftforsyningen

Olje- og energidepartementet har det overordnende ansvaret for landets kraftforsyning. Det operative ansvaret for kraftforsyningsberedskapen er delegert til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Aktuelt nå

Strømmast mot grønnaktig himmel

Strømnettutvalget

Et offentlig utvalg oppnevnt av Solberg-regjeringen 11. juni 2021 skal vurdere utviklingen av strømnettet. Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. juni 2022.

'

Syv spørsmål og svar om strømprisen

Høsten 2021 år har de norske strømprisene vært høyere enn normalt. Hva skyldes dette? Her får du svar på hva som påvirker de norske strømprisene.

Siste nytt om temaet

Hurtigvalg