Hav

Regjeringen satser på hav og Norge har tatt en internasjonal lederrolle i globale havspørsmål. Rundt 225.000 nordmenn jobber innenfor de tre store havnæringene olje og gass, sjømat og maritim, og i 2019 skapte havnæringene verdier for 695 milliarder kroner.

Ein samansetning av fire bilete som viser havnæringane

Havnasjonen Norge

Hver eneste dag går hundretusenvis av nordmenn til en arbeidsplass i de havbaserte næringene, som til sammen står for om lag 70 prosent av våre eksportinntekter.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Statsminister Jonas Gahr Støre

Statsminister Støre ny leder for det internasjonale havpanelet

Statsminister Jonas Gahr Støre tar over ledelsen av det internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi.