Dokumenter arbeidsgruppa har fått utarbeidet

Andre rapporter

 

Fra venstre: Leder av kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune Terje Hermansen, ordfører i Skedsmo kommune Anita Orlund, rådmann i Harstad kommune Arne Johansen, rådmann i Stavanger kommune Inger Østensjø, ordfører i Steinkjer kommune Bjørn Arild Gram (arbeidsgruppens leder), dr. polit. ved Høgskolen i Oslo Signy Irene Vabo, KS Samfunnsutvikling Morten Strand, fagdirektør i Den norske revisorforening for regnskap, revisjon, skatt, avgift og selskapsrett Harald Brandsås og daglig leder i Norges kommunerevisorforbund Ole Kristian Rogndokken (foto: EBJ/Kommunal- og regionaldepartementet).

Seniorrådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet Jan Morten Sundeid var ikke tilstede da  bildet ble tatt.