Evalueringsrapporter for teatre, orkestre, opera og dans

En samling evalueringsrapporter utført på oppdrag fra departementet.

2019: Evaluering av Teater Innlandet, Turnéteatret i Trøndelag, Carte Blanche og Dansens Hus - regjeringen.no

2017: Evaluering av Stavanger Symfoniorkester, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Brageteatret og Haugesund teater - regjeringen.no

2016: Rapport: Operasjon operanasjon. Evaluering av region- og distriktsopera/musikkteater - regjeringen.no

2016: Verdier på spill - Kunstnerisk handlingsrom i teatret - regjeringen.no (En evaluering av Hålogaland Teater, Hordaland Teater og Teater Ibsen)

2016: Der ordene slutter - En evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester - regjeringen.no

2015: På de skrå bredder - En evaluering av Den Norske Opera & Ballett - regjeringen.no

2015: Rapport: Riktig eller viktig? - regjeringen.no (En evaluering av Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt)

2015: Rapport: I takt med tiden - regjeringen.no (En evaluering av Oslo-Filharmonien og Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør)

2014: Ny giv i teatret - hva må til? En evaluering av Det Norske Teatret, Nordland Teater og Trøndelag Teater - regjeringen.no

2013:  Kvalitet for alle penga? En evaluering av Nationaltheatret, Rogaland Teater og Sogn og Fjordane Teater - regjeringen.no