Nyheter om jordvern

Viser 1-20 av 60 treff.

 • Svar på skriftleg spørsmål om deponering av jord

  22.04.2024 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Grete Wold (SV) - Om deponering av store mengder med jord som følge av nedbygging av jordbruksareal.

 • Fylkesnytt fra Nordland 1/2024

  10.04.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om rullering av strategisk plan for jordvern.

 • Landbruks- og matministeren sitt svar på spørsmål nr. 3 i spørretimen på Stortinget 10.04.2024

  10.04.2024 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Spørsmål frå representanten Mímir Kristjánsson (R)

 • Fylkesnytt fra Trøndelag 1/2024

  20.03.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Landbrukskonferansen 2024.

 • Rekordlåge tal for omdisponeringa av dyrka jord

  15.03.2024 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Dei foreløpige tala frå kommunane (KOSTRA) viser at omdisponeringa av dyrka jord var på 2 751 dekar i 2023.

 • Fylkesnytt frå Møre og Romsdal 1/2024

  06.03.2024 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvaltaren i Møre og Romsdal presenterer ei ny utgåve av Fylkesnytt, med fylgjande tema: Kva som skal til for å skape matglede hos eldre, landbruksplan med jordvernstrategi i Sykkylven kommune, forvaltningsplanen for det utvalde kulturlandskapet Eikesdalen og strategimøte om skognæringa.

 • Svar på skriftleg spørsmål om nedbygging av dyrkbar mark, myr og skog

  27.02.2024 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Ingjerd Schie Schou (H) - Om vern mot nedbygging av dyrkbar mark, myr og skog.

 • Fylkesnytt frå Rogaland 1/2024

  07.02.2024 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Rogaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om kartlegging av ammeku-produksjonen i Rogaland.

 • Landbruks- og matministeren sitt hovedinnlegg under behandlingen av Dokument 3:4 (2023-2024) - Matsikkerhet og beredskap på landbruksområdet

  31.01.2024 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av matsikkerhet og beredskap på landbruksområdet (Innst. 173 S (2023-2024), jf. Dokument 3:4 (2023-2024))

 • Kommunane må auka innsatsen for å ta vare på matjorda

  29.01.2024 Nyheit Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet

  I eit felles brev frå landbruks- og matminister Geir Pollestad og kommunal- og distriktsminister Erling Sande, gjer dei kommunepolitikarane merksame på det ansvaret kommunane har for at Noreg skal nå målet om å bygge ned mindre matjord.

 • Landbruks- og matminister Geir Pollestad møtte Hovudstyret i KS

  05.12.2023 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  - Eg er glad for å møte Hovudstyret i KS til politisk dialog og meiningsutveksling med utgangspunkt i det politikkområdet eg har ansvar for. Landbruks- og matsektoren har ei tydeleg regional forankring, og representerer dermed viktige bidrag til busetting, sysselsetting, verdiskaping og for den grøne omstillinga det norske samfunnet er i gang med, seier Geir Pollestad.

 • Svar på skriftleg spørsmål om nedbygging av matjord i Sandefjord

  01.12.2023 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Lan Marie Nguyen Berg (MDG) - Om Lillebyparken i Sandefjord og nedbygging av matjord.

 • Svar på skriftleg spørsmål om matjord i Hå kommune

  21.11.2023 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo (V) - Om å bygge ny skole på matjord i Hå kommune.

 • Fylkesnytt fra Nordland 2/2023

  01.11.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Nordnorsk samarbeid om Arktisk Matgledekorps.

 • Svar på skriftleg spørsmål om jordvernet i kommunane

  25.10.2023 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad (KrF) - Om konkrete grep for å styrke jordvernet i kommunane.

 • Svar på skriftleg spørsmål om omdisponering av matjord på Kalberg

  17.10.2023 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Geir Jørgensen (Rødt) om omdisponering av matjord på Kalberg.

 • Fylkesnytt frå Rogaland 2/2023

  06.09.2023 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Rogaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om - 10 år med desentraliserte fagsamlinger for kommunene i Rogaland.

 • Presseinvitasjon: Pollestad til Vestland

  01.09.2023 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad besøker Vestland måndag 4. september.

 • 11 kommuner drar i gang jordvernstrategi

  01.09.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruksdirektoratet tildeler om lag en million kroner til 11 kommuner som sammen med ferske lokalpolitikere skal i gang med strategiarbeid i høst.

 • Nasjonal jordvernpris 2023 til Haugesund

  21.08.2023 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Haugesund kommune er tildelt nasjonal jordvernpris 2023 med bakgrunn i opphevinga av områdeplanen for Fagerheim av omsyn til jordvern. Det dreier seg om over 400 dekar dyrka jord til saman.

 • Side 1 av 3
 • Side 1 av 3