Nyheter om jordvern

Viser 1-20 av 113 treff.

 • Fylkesnytt fra Trøndelag 1/2020

  15.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om skogressurs i en grønn framtid.

 • Når jordvernmålet for tredje året på rad

  17.03.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 3 700 dekar i 2019, og dermed under det vedtatte jordvernmålet på maksimalt 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. Dette vil være under jordvernmålet for tredje året på rad, og omtrent på samme nivå som for 2017 og 2018, da omdisponeringen av dyrka jord var på henholdsvis ca. 4 000 og 3 600 dekar. De endelige tallene kommer i juni. Samferdsel stod for den klart største andelen av omdisponeringen med 37 prosent. 367 dekar dyrka jord ble tilbakeført til landbruksformål i 2019, og det er første gang det rapporteres på dette.

 • Fylkesnytt frå Rogaland 1/2020

  26.02.2020 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Rogaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om pelsdyr - viktig å få til gode prosessar saman med kvar enkelt farmar.

 • Fylkesnytt fra Oslo og Viken 4/2019

  18.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Oslo og Viken er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om en felles handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken.

 • Verdens jorddag

  05.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  5. desember er blitt utpekt av FN til Verdens jorddag (World Soil Day) for å øke bevisstheten rundt jord, hva den har å si for våre liv, og hvordan vi tar vare på den.

 • Fylkesnytt frå Møre og Romsdal 3/2019

  09.10.2019 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om Jordvernmålet som for første gong er nådd i Møre og Romsdal.

 • Fylkesnytt frå Rogaland 3/2019

  25.09.2019 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Rogaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om Nasjonal jordvernstrategi som gav ekstra fart på jordvernarbeidet i Rogaland.

 • Bærekraftig forvaltning av jord og skog

  17.09.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd, møtte mandag landbruks- og matminister Olaug Bollestad som del av sitt Norges-besøk. Jordvern, karbonlagring i skog og redusert matsvinn var blant de nasjonale erfaringene som ble trukket fram.

 • Nasjonal jordvernpris til Randaberg kommune

  03.09.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den nasjonale jordvernprisen er et tiltak for å styrke jordvernet. Randaberg kommune ble i går hedret av landbruks- og matminister Olaug Bollestad for sin innsats for å ta vare på dyrka jord.

 • Nedbygging av dyrka jord er godt under det nasjonale målet

  18.06.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De endelige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på 3 561 dekar i 2018, godt under det vedtatt jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. Dette er også en betydelig nedgang fra 2017, da omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 3 900 dekar.

 • Fylkesnytt fra Troms og Finnmark 2/2019

  14.06.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Troms og Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet en artikkel om landbruket i Troms og Finnmark - verdt å ta vare på.

 • Svar på skriftlig spørsmål om omfanget og kvaliteten på jordflytting

  22.05.2019 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) om omfanget og kvaliteten på jordflytting.

 • Fylkesnytt fra Agder 2/2019

  30.04.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Agder er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om bekymring for tørkeskader og barkbilleangrep på grana.

 • Fylkesnytt fra Vestfold og Telemark 2/2019

  25.04.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om Hønsehirse - et begynnende problem for Telemarks-bonden.

 • Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 1 Stortingets spørretime 10.4.2019

  10.04.2019 Spørretimespørsmål og svar Landbruks- og matdepartementet

  Fra stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp)

 • Fylkesnytt fra Innlandet 2/2019

  03.04.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Innlandets første Regionale bygdeutviklingsprogram.

 • Fylkesnytt fra Oslo og Viken 2/2019

  27.03.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Oslo og Viken er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om den nye landbruksavdelingen i Oslo og Viken.

 • Omdisponeringen av dyrka jord på samme lave nivå

  20.03.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 3 700 dekar i 2018, like under det vedtatt jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. Dette er i så fall på omtrent samme nivå som for 2017, da omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 4 000 dekar.

 • Nasjonal jordvernpris 2019 – Nominasjon av kandidater

  14.03.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen la fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget. Ett av tiltakene i jordvernstrategien er å videreføre den nasjonale jordvernprisen, som første gang ble utdelt i 2017. Landbruks- og matdepartementet har satt fristen for å fremme kandidater til nasjonal jordvernpris til 1. april i år.

 • Svar på skriftlig spørsmål om bruken av jordbruksareal avsatt til næringsformål i Askim kommune

  12.03.2019 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) om bruken av jordbruksareal som er avsatt til næringsformål i Askim kommune.

Til toppen