Nyheter om jordvern

Viser 1-20 av 122 treff.

 • Jordvern avgjørende for å nå bærekraftsmålene

  11.01.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har i dag sendt et brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om å ivareta jordvern og bærekraftsmålene i kommunenes arealplanlegging.

 • Det er jorda vi lever av

  10.12.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  95 prosent av verdens matproduksjon målt i kalorier kommer fra landarealene. Jorda er en viktig del av klimaløsningen. Jordvern er en svært viktig sak for KrF og meg. Ja, mer enn det; jeg har sagt flere ganger at jeg mener dyrkajord er en slags hellig grunn! skriver landbruks- og matminister Olaug Bollestad i denne kronikken.

 • Nye kart viser potensialet for plantedyrking i Norge

  29.10.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Ved å kombinere jord- og værdata, har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) laget nye kart som viser hvilke vekster det er mulig å dyrke hvor i Norge, og hvilke vekster som egner seg best på den enkelte gard og jorde.

 • Fylkesnytt fra Trøndelag 2/2020

  21.10.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om restaurering av fire dammer i Hogstadskogen - Frostating utvalgte kulturlandskap.

 • Statsbudsjettet 2021: Landbruket gir livskraftige lokalsamfunn i alle delar av landet

  07.10.2020 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  I statsbudsjettet 2021 er det gjort framlegg om å auke løyvingane på Landbruks- og matdepartementet sitt område med 3,2 prosent til 21.1 milliardar kroner. Det er framlegg om å auke løyvingane til jordbruksoppgjeret med 350 millionar kroner til gjennomføring av jordbruksavtalen 2020-2021. Regjeringa gjer framlegg om å auke løyvingane med 13,4 millionar kroner til gjennomføring av reindriftsavtalen 2020-2021.

 • Fylkesnytt frå Møre og Romsdal 2/2020

  30.09.2020 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ute med ei ny utgåve at Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om innovasjonsverkstad for trebaserte næringar.

 • Fylkesnytt frå Rogaland 2/2020

  16.09.2020 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Rogaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om krevjande jordvernsaker i Rogaland - datalagring eller matjord.

 • Under målet for omdisponeringen av dyrka jord for tredje året på rad

  15.06.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De endelige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på 3 617 dekar i 2019, godt under det vedtatt jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. Dette er under jordvernmålet for tredje året på rad, og omtrent på samme nivå som for 2018 og 2017, da omdisponeringen av dyrka jord var på henholdsvis ca. 3 600 og 3 900 dekar.

 • Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av et nytt jordvernmål innen 2026

  04.06.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Representantforslag om et nytt jordvernmål for maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark årlig innen 2026. Dokument 8:84 S (2019-2020), Innst. 331 S (2019-2020)

 • Fylkesnytt fra Trøndelag 1/2020

  15.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om skogressurs i en grønn framtid.

 • Når jordvernmålet for tredje året på rad

  17.03.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 3 700 dekar i 2019, og dermed under det vedtatte jordvernmålet på maksimalt 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. Dette vil være under jordvernmålet for tredje året på rad, og omtrent på samme nivå som for 2017 og 2018, da omdisponeringen av dyrka jord var på henholdsvis ca. 4 000 og 3 600 dekar. De endelige tallene kommer i juni. Samferdsel stod for den klart største andelen av omdisponeringen med 37 prosent. 367 dekar dyrka jord ble tilbakeført til landbruksformål i 2019, og det er første gang det rapporteres på dette.

 • Fylkesnytt frå Rogaland 1/2020

  26.02.2020 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Rogaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om pelsdyr - viktig å få til gode prosessar saman med kvar enkelt farmar.

 • Fylkesnytt fra Oslo og Viken 4/2019

  18.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Oslo og Viken er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om en felles handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken.

 • Verdens jorddag

  05.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  5. desember er blitt utpekt av FN til Verdens jorddag (World Soil Day) for å øke bevisstheten rundt jord, hva den har å si for våre liv, og hvordan vi tar vare på den.

 • Fylkesnytt frå Møre og Romsdal 3/2019

  09.10.2019 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om Jordvernmålet som for første gong er nådd i Møre og Romsdal.

 • Fylkesnytt frå Rogaland 3/2019

  25.09.2019 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Rogaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om Nasjonal jordvernstrategi som gav ekstra fart på jordvernarbeidet i Rogaland.

 • Bærekraftig forvaltning av jord og skog

  17.09.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd, møtte mandag landbruks- og matminister Olaug Bollestad som del av sitt Norges-besøk. Jordvern, karbonlagring i skog og redusert matsvinn var blant de nasjonale erfaringene som ble trukket fram.

 • Nasjonal jordvernpris til Randaberg kommune

  03.09.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den nasjonale jordvernprisen er et tiltak for å styrke jordvernet. Randaberg kommune ble i går hedret av landbruks- og matminister Olaug Bollestad for sin innsats for å ta vare på dyrka jord.

 • Nedbygging av dyrka jord er godt under det nasjonale målet

  18.06.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De endelige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på 3 561 dekar i 2018, godt under det vedtatt jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. Dette er også en betydelig nedgang fra 2017, da omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 3 900 dekar.

 • Fylkesnytt fra Troms og Finnmark 2/2019

  14.06.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Troms og Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet en artikkel om landbruket i Troms og Finnmark - verdt å ta vare på.