Forarbeider mv.

Forarbeider mv. til nytt og tidligere regelverk.

Forarbeider til nytt regelverk

Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser.

Høringsdokumenter

 Forarbeider til tidligere regelverk

Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser  

Forskrift om offentlige anskaffelser

Forskrift om innkjøp i forsyningssektorene

Høringsdokumenter