Nyhetsarkiv for selskapsrett

Nyhetsarkiv for saker om selskapsrett.

Viser 1-20 av 36 treff.

 • Økt åpenhet om og innflytelse over lederlønn

  30.04.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen endrer retningslinjene for lederlønn i selskaper med statlig eierandel. Endringene vil bidra til mer åpenhet om og reell innflytelse over lederlønn i selskaper staten eier.

 • Foreslår nye regler for økt åpenhet om og deltakelse fra utenlandske aksjeeiere

  09.04.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår nye regler som skal gi økt åpenhet om utenlandske eiere av aksjer i Norge, og økt mulighet for utenlandske aksjeeiere å delta i generalforsamlinger i selskapene de eier aksjer i.

 • Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2021 fra Nærings- og fiskeridepartementet

  22.12.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  FISKERI: Endring i ervervstillatelsesforskriften Bakgrunnen for endringen er oppfølging av inntektskravet for saksbehandlingsgebyrer i statsbudsjettet for 2021. Saksbehandlingsgebyr jf postene 3917 post 05. Saksbehandlingsgebyrene som reguleres i §

 • Nye krav til åpenhet om lederlønn

  11.12.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fra 1. januar 2021 får børsnoterte selskaper nye krav til informasjon og rapportering om lederlønninger og godtgjørelser.

 • Har signert overgangsavtale med Storbritannia

  08.12.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  I dag signerte Norge den midlertidige vareavtalen med Storbritannia, som trer i kraft fra 1. januar.

 • Vurderer endringer i selskapslovene

  11.11.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Forhandlinger om en frihandelsavtale med Storbritannia pågår for fullt. Avhengig av forhandlingsresultatet, vil regjeringen vurdere å gjennomføre regelendringer på selskapsrettens område.

 • Vil ha fullmakter til å selge aksjer i Aker-selskaper

  10.11.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår å avvikle statens eierskap i Aker Kværner Holding, og ber om fullmakter til å selge statens aksjer i Aker Solutions, Akastor, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture.

 • Konsekvenser for selskapsledelsen i norske bedrifter når overgangsperioden med Storbritannia utløper 31. desember

  09.11.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fra 1. januar 2021 er Norges forhold til Storbritannia ikke lenger regulert av EØS-avtalen. Dette kan påvirke selskapsledelsen i norske bedrifter dersom disse bor i Storbritannia eller er britiske statsborgere.

 • Må rapportere til Regnskapsregisteret

  30.10.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fra 1. januar 2021 skal mellombalanser sendes til Regnskapsregisteret.

 • Næringslivet kan fortsette å bruke digitale møter

  08.10.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  I vår ble det innført en midlertidig lov slik at selskapene kunne erstatte fysiske møter med digitale under virusutbruddet. Regjeringen forlenger nå lovens virketid frem til juni 2021.

 • Aksjeeiere skal få bedre informasjon om lederlønninger

  02.10.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet foreslår en ny forskrift om lønnspolitikk i børsnoterte selskaper. De nye reglene krever at selskapene gir mer informasjon om lederlønninger og godtgjørelser.

 • Virksomheter kan utsette ordinær generalforsamling og årsmøte

  08.04.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet

  Regjeringen åpner for å gi aksjeselskaper og samvirkeforetak bedre tid til å holde ordinær generalforsamling eller årsmøte.

 • Ber bedrifter bruke digitale møter under korona-utbruddet

  18.03.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Med dagens regelverk er hovedregelen at norske selskaper avholder fysiske styremøter og generalforsamlinger. Dette kan i dagens situasjon medføre smitterisiko og reiserestriksjoner kan gjøre det umulig å gjennomføre. Med tanke på korona-utbruddet er dermed dagens regelverk til hinder for å sikre at selskapene forvaltes betryggende. Vi endrer det derfor midlertidig slik at selskapene kan erstatte fysiske møter med digitale.

 • Varsel om søksmål for EFTA-domstolen

  11.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i dag vedtatt å ta Norge inn for EFTA-domstolen på grunn av påståtte brudd på EØS-avtalen.

 • Vil redusere byrden for aksjeselskaper

  06.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Beløpsgrensen for nærstående transaksjoner i aksjeselskaper heves til 100 000 kroner, etter nye endringer i aksjelovgivningen.

 • Vil ha økt åpenhet om utenlandske aksjeeiere

  23.11.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Rundt 40 prosent av aksjeverdiene på Oslo Børs eies av utenlandske investorer. Det tilsvarer verdier for over 1000 milliarder kroner. Nå foreslår Nærings- og fiskeridepartementet nye regler som gir økt åpenhet om utenlandske aksjeeiere.

 • Åpner opp for å hente selskapsledelse ute

  21.11.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår endringer i aksjelovgivningen, som åpner for at norske selskaper kan velge daglig leder og flere styremedlemmer i utlandet - hvis de er statsborger eller bosatt i EØS eller EFTA.

 • Ber om innspill til statens retningslinjer for lederlønn

  02.07.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet gjennomgår statens retningslinjer for lederlønn, og ber om innspill. Dette skjer blant annet i lys av regjeringens forslag til endringer i allmennaksjelovens regler om lederlønn. Nærings- og

 • Endringer i aksjelovgivningen

  21.06.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endringer i aksjelovgivningen. Dette er for å gjennomføre nye EU-regler som skal sikre langsiktig eierskap i noterte allmennaksjeselskaper. Etter de nye reglene må selskapene gi mer informasjon til aksjeeierne om blant annet lederlønninger.

 • Aksjeloven klar for brexit

  11.04.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nye overgangsregler sikrer at mer enn 600 norske selskaper med britisk daglig leder eller britiske styremedlemmer kan fortsette som før ved et no-deal Brexit.