Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven gir det samlede rammeverket for planlegging og byggesak. Planlegging etter loven samordner statlige, regionale og kommunale oppgaver. Planlegging er en avveining mellom ulike interesser og legger føringer for arealbruk, samfunnsutvikling og det enkelte byggetiltak. Åpenhet, innsyn og medvirkning i planprosessene er viktig.

""

Veiledning om planlegging

Oversikt over veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning.

""

Bygg

Bygningsmassen utgjør en vesentlig del av samfunnets verdier. Derfor er det viktig å ha gode og effektive bygge og saksbehandlingsprosesser og et regelverk som sikrer en varig og god kvalitet i boliger og bygg.

""

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Her finner du veiledning til plan- og bygningsloven med forskrifter, oversikter over innsigelsessaker, rundskriv, rapporter med mer.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Samarbeider om å styrke klimaovervåking i Arktis

08.08.2017: NASA og Kartverket har signert en ny avtale som skal gi mer fakta om jordkloden. Samarbeidet dreier seg om utvikling og leveranse av ny teknologi som får stor betydning for måling av hav- og isendringer.

Reguleringsplanveileder

10.09.2018: Ny reguleringsplanveileder ble publisert 10. september 2018. Den erstatter veilederen fra 2011.

Plannytt

Plannytt er et nyhetsbrev fra Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I Plannytt kan du lese om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart og geodata, tinglysing, matrikkel, by- og stedsutvikling.

Alle saker om Plan- og bygningsloven

Dokumenter

Veileder: Reguleringsplan

Veilederen er for offentlige og private planleggere og andre som utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Hovedvekten er på de krav som gjelder i forbindelse med utarbeiding av planforslag og rammene for bruk av planbeskrivelse, arealformål, hensynssoner og bestemmelser.

Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven

Veilederen er en gjennomgang av bestemmelsene i plandelen av plan- og bygningsloven og har utfyllende kommentarer til hver enkelt bestemmelse.

Kontakt

Bolig- og bygningsavdelingen

Telefon: 22 24 71 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Til toppen