Tolkningsuttalelser om byggesaksforskriften

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet