IKT-politikk

Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen IKT for å oppnå forenkling og effektivisering i offentlig sektor, fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet og sikre en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling. IKT-politikken griper på tvers av samfunnssektorene og KMD har ansvar for å samordne politikken.

Illustrasjon hentet fra forsiden av strategien

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Det er første gang at regjeringen og KS har gått sammen om en strategi for digitalisering av offentlig sektor. Målet er å få brukerne til å oppleve én digital offentlig sektor.

""

Digital agenda for Norge

Regjeringen har lagt frem stortingsmelding 27 (2015-2016). Meldingen presenterer regjeringens overordnede politikk for hvordan vi i Norge kan utnytte IKT til samfunnets beste.

""

Digital deltagelse og universell utforming

Digital kompetanse og universell utforming er en forutsetning for digital deltakelse. Regjeringen jobber aktivt for å øke den digital deltakelsen i Norge.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Tar brukerne på alvor i ny digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

11.06.2019: – Digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, mer verdiskaping i næringslivet og ikke minst en enklere hverdag for folk flest. Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor legger viktige føringer for oppgavene vi skal løse sammen frem mot 2025, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Ber om innspill til strategi for kunstig intelligens

26.04.2019: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup ønsker innspill til regjeringens arbeid med en nasjonal strategi for kunstig intelligens (KI). – Jeg har allerede møtt mange spennende miljøer og virksomheter som har gitt verdfulle bidrag, men håper enda flere vil gi innspill til dette viktige arbeidet, sier Astrup.

Dokumenter

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger for digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Én digital offentlig sektor

Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor skal understøtte digital transformasjon i hver enkelt virksomhet, og i offentlig sektor som helhet. Strategien gjelder for offentlig sektor i perioden 2019–2025.

Kontakt

Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

Telefon: 22 24 03 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Til toppen