IKT-politikk

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen IKT for å oppnå forenkling og effektivisering i offentlig sektor, fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet og sikre en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling. IKT-politikken griper på tvers av samfunnssektorene og KMD har ansvar for å samordne politikken.

Digital agenda for Norge

Regjeringen har lagt frem stortingsmelding 27 (2015-2016). Meldingen presenterer regjeringens overordnede politikk for hvordan vi i Norge kan utnytte IKT til samfunnets beste.

Digital deltagelse og universell utforming

Digital kompetanse og universell utforming er en forutsetning for digital deltakelse. Regjeringen jobber aktivt for å øke den digital deltakelsen i Norge.

Digitalisering i offentlig sektor

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med digitalisering i offentlig sektor.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2017:

1,2 milliarder kroner til digitalisering

06.10.2016: Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,2 milliarder kroner til nye IKT- og digitaliseringstiltak i statsbudsjettet for 2017. Samtidig foreslår regjeringen å hente ut gevinster som følger av innføringen av digital post i staten.

Konferanse om europeisk IKT-politikk

23.09.2016: Hvordan fungerer det digitale europeiske indre markedet for varer og tjenester, og hva betyr det for Norge og norsk næringsliv? Konferansen EUIKT16, som arrangeres 25. oktober, tar temperaturen på den digitale utviklingen i Europa.

Mer enn en million brukere av digital postkasse

09.08.2016: 23 år gamle Solveig Boland fra Løten er bruker nummer en million av digital postkasse. Stadig flere tar i bruk digital postkasse, men andelen varierer mellom fylkene.

Flere saker om IKT-politikk

Dokumenter

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger for digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Kartlegging og vurdering av stordata i offentlig sektor

De potensielle samfunnsmessige gevinstene for Norge ved bruk av stordata er store. Dersom forholdene blir lagt til rette kan stordata lede til gevinster i mange sektorer, og gi muligheter for effektivisering av offentlig sektor generelt.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner,  høringerveiledere og rundskriv .

Kontakt

Avdeling for IKT og fornying

Telefon: 22 24 03 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.