IKT-politikk

Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen IKT for å oppnå forenkling og effektivisering i offentlig sektor, fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet og sikre en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling. IKT-politikken griper på tvers av samfunnssektorene og KMD har ansvar for å samordne politikken.

Illustrasjon hentet fra forsiden av strategien

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Det er første gang at regjeringen og KS har gått sammen om en strategi for digitalisering av offentlig sektor. Målet er å få brukerne til å oppleve én digital offentlig sektor.

Illustrasjon av kunstig intelligens

Nasjonal strategi for kunstig intelligens

Regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens ble lagt frem 14. januar 2020.

""

Digital deltagelse og universell utforming

Digital kompetanse og universell utforming er en forutsetning for digital deltakelse. Regjeringen jobber aktivt for å øke den digital deltakelsen i Norge.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2020:

Høyt digitaliseringstempo

07.10.2019: Regjeringen vil skape et bærekraftig velferdssamfunn, også for fremtidens generasjoner. − For å få til det må vi omstille oss, skape nye jobber og tilby bedre og mer effektive offentlige tjenester, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Regjeringen foreslår leveringsplikt for bredbånd

03.09.2019: – Hvis Norge skal kunne ta ut det fulle potensialet som ligger i digitalisering og ny teknologi, må innbyggere og næringsliv i hele landet ha tilgang til internett. I dag har vi leveringsplikt for telefontjenester. Nå foreslår regjeringen å utvide denne plikten til også å gjelde bredbånd, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Dokumenter

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger for digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Én digital offentlig sektor

Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor skal understøtte digital transformasjon i hver enkelt virksomhet, og i offentlig sektor som helhet. Strategien gjelder for offentlig sektor i perioden 2019–2025.

Kontakt

Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

Telefon: 22 24 03 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Til toppen