IKT-politikk

Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen IKT for å oppnå forenkling og effektivisering i offentlig sektor, fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet og sikre en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling. IKT-politikken griper på tvers av samfunnssektorene og KMD har ansvar for å samordne politikken.

Illustrasjon hentet fra forsiden av strategien

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Det er første gang at regjeringen og KS har gått sammen om en strategi for digitalisering av offentlig sektor. Målet er å få brukerne til å oppleve én digital offentlig sektor.

Illustrasjon av kunstig intelligens

Nasjonal strategi for kunstig intelligens

Regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens ble lagt frem 14. januar 2020.

""

Digital deltagelse og universell utforming

Digital kompetanse og universell utforming er en forutsetning for digital deltakelse. Regjeringen jobber aktivt for å øke den digital deltakelsen i Norge.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Oppretter ekspertgruppe for datadeling i næringslivet

03.02.2020: SINTEF-sjef Alexandra Bech Gjørv skal lede en hurtigarbeidende ekspertgruppe som skal se på utfordringer og muligheter for deling av data i og fra næringslivet.

Gi dine innspill:

Melding om datadrevet økonomi og innovasjon

Fremveksten av data representerer en viktig ressurs for Norges fremtidige konkurranseevne. De siste årene har oppmerksomheten rundt betydningen av data som kilde til innovasjon, nye forretningsmodeller og forbedring av eksisterende digitale tjenester, vært stor.

Dokumenter

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger for digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Én digital offentlig sektor

Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor skal understøtte digital transformasjon i hver enkelt virksomhet, og i offentlig sektor som helhet. Strategien gjelder for offentlig sektor i perioden 2019–2025.

Kontakt

Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

Telefon: 22 24 03 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Til toppen