IKT-politikk

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen IKT for å oppnå forenkling og effektivisering i offentlig sektor, fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet og sikre en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling. IKT-politikken griper på tvers av samfunnssektorene og KMD har ansvar for å samordne politikken.

Digital agenda for Norge

Regjeringen har lagt frem stortingsmelding 27 (2015-2016). Meldingen presenterer regjeringens overordnede politikk for hvordan vi i Norge kan utnytte IKT til samfunnets beste.

Digital deltagelse og universell utforming

Digital kompetanse og universell utforming er en forutsetning for digital deltakelse. Regjeringen jobber aktivt for å øke den digital deltakelsen i Norge.

Digitalisering i offentlig sektor

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med digitalisering i offentlig sektor.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Nett-tv

Se sendingen her

Digital North - nordisk-baltisk ministerkonferanse om digitalisering 25. april

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen ønsker tettere nordisk-baltisk samarbeid om digitalisering. Følg konferansen på nett-TV tirsdag 25. april fra kl. 09.00.

– G20s veikart for digitalisering positivt

G20-landene ble under et ministermøte i dag enige om et veikart, en felles policy for digitalisering. – G20s veikart er positivt. Jeg er glad G20 er opptatt av forbrukerrettigheter på nett og digital kompetanse. Vi trenger felles innsats for å sikre folks rettigheter på nett og skape mer inkluderende samfunn, sier statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

14 nye digitaliseringsprosjekter kan gi milliardgevinst

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gir tilskudd til 14 nye offentlige IKT-prosjekter. – Med god bruk av teknologi kan vi flytte ressurser fra administrasjon til bedre service og tjenester til innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. De samlede tilskuddene på 111 millioner kroner kan gi offentlig sektor en gevinst på tre milliarder kroner over ti år.

Flere saker om IKT-politikk

Dokumenter

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger for digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Kartlegging og vurdering av stordata i offentlig sektor

De potensielle samfunnsmessige gevinstene for Norge ved bruk av stordata er store. Dersom forholdene blir lagt til rette kan stordata lede til gevinster i mange sektorer, og gi muligheter for effektivisering av offentlig sektor generelt.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner,  høringerveiledere og rundskriv .

Kontakt

Avdeling for IKT og fornying

Telefon: 22 24 03 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo