Barnehager

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Målet er en trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne, en barnehage der barna kan leke og lære.

Illustrasjonsbilde barnehage

Kvalitet i barnehagen

Regjeringen vil arbeide for et rikt mangfold av barnehager og sikre åpenhet for foreldre og andre om innholdet og kvaliteten. De ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet.

Opptak i barnehagen

Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av august det året det vert søkt om barnehageplass.

Finansiering av barnehager

Regjeringens mål er at barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Endrer foreldrebetaling

Regjeringen foreslår å øke maksprisen til kr 2 580 per måned fra 1. mai 2015. Fra samme tidspunkt vil barnehagen bli billigere for familier med lav inntekt.

Bilde fra garderoben

Nytt foreldreutvalg for barnehager (FUB)

Ny leder er Marie Therese Skinstad-Jansen fra Moss. Skinstad-Jansen er styreleder i Melløsparken barnehage i Moss, og hun arbeider til daglig i Skatteetaten.

Bilde av barn sammen med kunnskapsministeren.

Kvalitet i barnehagen

Regjeringen vil styrke kompetansen til barnehageansatte. Samtidig blir barnehagen billigere for familier med lav inntekt.

Flere aktuelle saker om Barnehager

Dokumenter

Forskrift til barnehageloven

Forskriften gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagen.

Høring:

Gratis kjernetid

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Endringene knytter seg til innføringen av gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om barnehager finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).