Avdelinger i Arbeids- og sosialdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet består av politisk ledelse, departementsrådens stab og seks avdelinger.